Debatt

Er våre lokalpolitikere på vei mot politisk harakiri?

En skytebane her vil stoppe alle planer for utvikling av dette nære byområdet som boligområde – 14 kilometer fra sentrum.

  Foto: Ronald Johansen

meninger

Konfliktene med skytebanen i Tromsdalen kjenner vi så altfor godt gjennom utallige avisartikler og demonstrasjoner. I Tromsdalen står konflikten mellom de mange som vil benytte området til turgåing og rekreasjon, og de få som driver skytetrening for konkurranse og jakt.

Etter mange års kamp ser det nå ut til at skytingen endelig må flytte lenger bort fra bebyggelse og turområder til fordel for begge parter. Etterlatenskapene med falleferdige bygninger og sterkt forurenset grunn må man imidlertid slite med i mange år – om grunnen noen gang vil bli miljøsanert.


Fylkesmannen frafaller innsigelse til ny skytebane i Kjoselvdalen

Fylkesmannen i Troms og Finnmark frafaller innsigelse til ny skytebane i Kjoselvdalen. Dermed er det snart klart for politisk behandling, nesten tre år etter at planen ble lagt ut på høring.

 

I denne situasjonen er det altså at våre lokalpolitikere – befolkningens representanter – kommer på ideen at man kan flytte problemet med skytestøy og forurensning til boligområdet i Tønsvik ved å planlegge skytebane i Kjoselvdalen.

Sterkt påvirket av ønskene fra Tromsø skytterlag og Tromsø Jeger- og fiskeforening (TJFF), og etter tidenes «hestehandel», starter man planlegging av skytebane i Kjoselvdalen hvor konfliktnivået med beboere, grunneiere og turgåere har eskalert gjennom snart 40 års kamp for å bli kvitt skytingen i vårt fine bo- og turområde.

Konflikten rundt skytebanen i Kjoselvdalen går tilbake til slutten av 60-tallet da Forsvaret eksproprierte rett til militær treningsbane for mannskapene på Grøtsund fort her.

I 1979 eksproprierte så Tromsø kommune på vegne av Tromsø skytterlag rett til å anlegge en skytebane på forsvarets område i Kjoselvdalen – de har imidlertid ingen eierrettigheter, men er avhengig av Forsvarets velvilje. Forsvaret har for flere år siden avviklet sin virksomhet her og er nå ferdig med miljøsaneringen av sitt baneområde.

Tromsø skytterlag på sin side later som ingen ting og har økt sin aktivitet ved å inngå avtale med Tromsø JFF om bruk av sin 100 meter rekruteringsbane til trening med jaktvåpen. Aktiviteten på rekruteringsbane er stikk i strid med forutsetningene i skjønnet anno 1979 om skyting med caliber 22 på denne banen.


Motstanderne til den nye skytebanen i Kjoselvdalen vil ikke gi seg uten kamp

Motstanderne til den nye skytebanen i Kjoselvdalen i Tønsvika kommer ikke til å gi seg selv om politikerne vedtar utbygging.

 

Kjoselvdalen ligger 14 kilometer nord for Tromsø sentrum på fastlandssiden. Det planlagte baneområdet er plassert mellom to eksisterende boligfelt hvor det bor cirka 250 mennesker i en avstand på 400-600 meter fra skytebanen. I tillegg har Ulfstind idrettslag en kunstgressbane cirka 250 meter fra skytebaneområdet. Kjoselvdalen ligger i Tromsøs sentrumsområde med stort potensial for fremtidig boligbygging og er dessuten et mye brukt utfartsområde både sommer og vinter.

De senere årene er området fra Tromsøbrua mot sør langs E8 bygget ut slik at det nå er naturlig å begynne å se på området mellom Kroken og Tønsvik som nye utbyggingsområder. Det er naturlig å se slik utbygging i tilknytning til de to eksisterende boligområdene og Tønsnes Havn- og industriområde.

For dem som kjenner dette området, betraktes det som indrefileten av boligområder på fastlandssiden – en skytebane her vil stoppe alle planer for utvikling av dette nære byområdet som boligområde – 14 kilometer fra sentrum.

Spør du en politiker om hvorfor de gikk inn i lokalpolitikken, er svaret som regel at man ønsker makt og innflytelse til å gjøre noe positivt for sitt lokalsamfunn. Dette er en prisverdig ambisjon som bør styre alt politisk arbeid. Så, kjære politikere, tenk derfor over følgende konsekvenser av et ja til skytebane i Kjoselvdalen.

1. Man flytter et problem fra turområdet i Tromsdalen til boligområder i umiddelbar nærhet av Kjoselvdalen.

2. Man legger dermed beslag på et av våre beste fremtidige sentrumsnære utbyggingsområder.

3. Man overkjører et lokalsamfunn som har protestert mot skytebane i 40 år og man belaster 250 beboere med støyforurensning og ferdselsforbud i sitt boligområde.

4. Man behøver vel heller ikke se særlig dypt i glasskula for å se at en skytebane i Kjoselvdalen vi ha en relativt kort levetid på grunn av kontinuerlige og eskalerende konflikter med beboere og grunneiere.

5. Er dette riktig bruk av de mange titalls millioner anlegget vil koste?

6. Dette for at noen få skyttere og jegere skal få utøve sin idrett på bekostning av beboere og grunneiere.

7. Hva er de politiske kostnadene ved et slikt vedtak?

Når dere har tenkt gjennom disse punktene og vurdert dette opp mot en plassering for eksempel i Simavikdalen hvor ingen fastboende blir berørt, kan dere gå til avstemming og eventuelt gjennomføre politisk harakiri – valget er deres.