Debatt

Respekter følelsene!

For mange dreier denne saken seg om følelser og respekt. Det burde telle mer enn hensynet til den landskapsarkitekten som i sin historieløshet har hatt avgjørende innflytelse på dagens mislykkede plassering.

  Foto: Ronald Johansen

meninger

Det drøyer før det kommer en avgjørelse om krigsmonumentet i kirkeparken. Skal det stå i bakevja, eller skal det tilbakeføres til den delen av parken som vender mot Storgata, og som var plassering før flyttingen? Jeg er spent på hva som blir den endelige avgjørelsen.

Jonny Hansen  Foto: Ronald Johansen

 

Jeg har tidligere gitt uttrykk for at både bysten av Adolf Thomsen og minneplata etter krigens ofre fra Tromsø bør plasseres der de sto tidligere. Jo lenger tid som er gått siden bysten og minneplata ble plassert der de står i dag, desto tydeligere ser jeg behovet for å få de tilbakeført til sine opprinnelige plasseringer.

Minneplata står i dag nærmest på en parkeringsplass. Det er ikke en dag at ikke en eller flere biler står parkert rett foran den.

Personlig synes jeg det vitner om mangel på respekt, først og fremst for de pårørende til de fra Tromsø som omkom under andre verdenskrig. De pårørende har uttrykkelig gitt uttrykk for at de ønsker minneplata tilbakeført til der den sto ved Storgata. Det bør respekteres, også av de politikerne som skal ta avgjørelsen om flytting eller ei.


Debattant Jonny Hansen mener det var et feilgrep å flytte byste og minnesmerke

Jonny Hansen mener det er historieløst å la bysten av Adolf Thomsen vende ryggen til kirken. Kommunen synes derimot at Thomsen bør ha utsikt til gata som er oppkalt etter ham.

 

Saken har utviklet seg til å bli et prestisjeprosjekt. Ikke først og fremst for dem som ønsker flytting, men for kommunens administrasjon. De trenerer åpenbart ønsket om å flytte minneplata tilbake til opprinnelig plassering.

Det stiller jeg meg ganske uforstående til. For mange dreier denne saken seg om følelser og respekt. Det burde telle mer enn hensynet til den landskapsarkitekten som i sin historieløshet har hatt avgjørende innflytelse på dagens mislykkede plassering.


Debatt:

Minnetavla bør flyttes tilbake til sin opprinnelige plass

Minnatavla av de falne fra andre verdenskrig bør plasseres der folk ser den.