Tromsø KrF vil sikre en aktiv boligpolitikk for de vanskeligstilte!

Vi ser et klart behov for å strukturere både anskaffelse, utleie og vedlikehold på en helt annen måte enn i dag.

Helga Marie Bjerke, 1.-kandidat i Tromsø KrF, og Karl Enok Thu, 2.-kandidat i Tromsø KrF 

meninger

Status ved slutten av denne kommunestyreperioden er at dagens flertall ikke har bygget en eneste av de boligene de lovet velgerne ved sist valg. Dagens flertall bestående av Ap, SV og Rødt har glemt oppdraget og latt tilfeldighetene råde i boligpolitikken. Dette er alvorlig.

Tromsø KrF ønsker å ha en aktiv boligpolitikk og vil gjennomføre tre målrettede endringer. For det første må det være en strategisk og aktiv tilnærming til bolig som et grunnleggende velferdsgode for den enkelte innbygger.

Vi ser et klart behov for å strukturere både anskaffelse, utleie og vedlikehold på en helt annen måte enn i dag. Vi har alle verktøyene og med enkle grep kan disse brukes på en ny og bedre måte. Det betyr at Arnestedet og Stiftelsen kommunale boliger må få ansvaret for å kjøpe eller å bygge de boligene kommunene har behov for.

For det andre må leieinntekter på utleie av boliger gå til vedlikehold og nyanskaffelser som forvaltes av Boligkontoret. Det kan ikke være slik det er i dag, at manglende vedlikehold subsidierer drift på andre områder. At dette har fått lov til å pågå i så mange år, er direkte uetisk. Er det slik at de i Tromsø som har minst, og er avhengig av å leie en kommunal bolig, skal subsidiere drift og anskaffelse som kommer oss alle til gode?

Mange av de kommunale boligene i dag nærmest råtner på rot i mangel på et godt og planmessig vedlikehold. Vi må på dette området gi Tromsø kommune sitt motto, «Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø», et innhold.

For det tredje ønsker Tromsø KrF å innføre ordningen Leie-til-eie. Mange klarer å kjøpe sin egen bolig med hjelp fra familie eller statlige ordninger, men for noen er dette i dag en uoppnåelig drøm. Hva betyr så en slik ordning? Når en leier en kommunal bolig, vil en allerede fra første måned begynne å betale ned på egen fremtidig bolig. Når den som leier får tilsagn om lån, trekkes det vedkommende allerede har betalt i leie, fra kjøpesummen. På denne måten vil boligen bli rimeligere å kjøpe, og den som begynte som leietaker, vil likevel kunne betale ned på egen bolig fra første dag.

Det betyr også at kommunen vil få sirkulering på egne utleie-boliger, og samtidig hjelpe personer til å eie sitt eget hjem. Dette er en fremtidsrettet og verdig måte å hjelpe enkeltpersoner inn på boligmarkedet og bidra til at flere etter hvert oppnår drømmen om å eie sitt eget hjem!

Tromsø KrF ønsker en aktiv og sosial boligpolitikk som hjelper den enkelte til en godt vedlikeholdt kommunal bolig eller gi mulighet til å kjøpe sin egen bolig.