Hilmarsens virkelighetsoppfatning

Når det gjelder Øyvind Hilmarsens ytringer i onsdagens avis (3. april) ser vi at han har behov for noen oppklaringer:
meninger

Som de fleste sikkert vet er både By- og Landlista og Kystpartiet helt imot innføring av bompenger, altså at Tromsøya skal gjerdes inn i bommer. Dette er en avgift som både er usosial, fører til forskjellsbehandling og som vil være svært økonomisk belastende for mange Tromsøværinger.


Fra sidelinja:

Hva skulle vi gjort uten bompenger? Båret bilene?

Bompenger har gitt oss mye ny vei i Tromsø. Uten bompenger hadde vi fortsatt stått i timevis i fergekøer på Strandtorget og i Tromsdalen.

 

En helt annen diskusjon er imidlertid å benytte brukerfinansiering ved store enkeltprosjekter. Tromsøbrua, Sandnessundbrua, Ryatunnelen og Kvalsundtunnelen er alle store enkeltprosjekt som har blitt bygget ved hjelp av brukerfinansiering. Dette er et faktum vi ikke kommer utenom, og noe vi også erkjenner. Fremtidige store enkeltprosjekt som nye E8 og den nye Kvaløyforbindelsen vil også bli til ved hjelp av brukerfinansiering.

For å hjelpe partiet Høyre, og representanten Hilmarsen til å rydde litt i egen forståelse, vil vi nok en gang understreke at vi er helt imot kommunestyrets vedtak om innføring av bom/ GPS-løsning på Tromsøya, som Høyre og Hilmarsen også er en del av. Det er det vi er imot. Det er ikke innbyggernes lommebøker som skal stå for oppgradering og vedlikehold av veiene, og bygging av gang- og sykkelstier på Tromsøya. Veivedlikehold er ikke innbyggernes ansvar.

En annen ting vi også reagerer på er at Høyre og Hilmarsen rolig kan sitte å se på at dagens drivstoffavgift forsvinner. En avgift som vi er vant med, og som kan være et godt bidrag til trafikksikring.

Avslutningsvis vil vi påpeke at man gjerne kan være politisk uenige, og sette ting «på spissen», men at dette ikke må gå over i frekkhet. Å karakterisere andres meninger som sadomasochistiske bare fordi dette ikke harmonerer overens med egen oppfatning, er verken greit eller morsomt. En plass bør grensen for et akseptabelt språkbruk gå. Det handler faktisk om å vise andre respekt.

Hvis partiet Høyre og Hilmarsen ikke evner å vise respekt for oss med andre politiske oppfatninger, så er vi svært skeptiske til hva de mener om velgerne som er av en annen oppfatning.