Debatt:

Nei, Nikolai – vi har ikke glemt folket

Vi lytter når vi får tilbakemeldinger på hva vi gjør og for å vite hva vi bør gjøre.

Jarle Heitmann, gruppeleder for Tromsø Ap 

meninger

Nikolai Aspen er uenig i vedtak samarbeidspartiene Ap, SV og Rødt har gjort. I iTromsø 1. april gir han uttrykk for det, og det er helt greit.


DEBATT:

«Det kan se ut som at Tromsø kommune har glemt folket»

Når det kommer til vedtak som berører byen vår, er det viktig med kontinuitet og et regelverk som fungerer etter hensikt.

 

Etter fire år har vi tatt et tusentalls avgjørelser i stort og smått – enten i formannskapet eller i kommunestyret. Tiden har gått fort, det skal være effektivt (vi bruker minst 10 millioner kroner mindre i året på rådgivere enn det Høyre og Frp gjorde) og det skal forankres. Kunne noe vært gjort annerledes? Garantert. Da skal vi lytte og ta ett steg tilbake. Når det gjelder oppdrettsvedtaket, har vi gjort det – alle har tatt og gitt. Nylig omgjorde vi vedtaket.

Vi har også lyttet om avslaget på skjenking hos Egon på Jekta. Du kaller det næringsfiendtlighet, og det er greit. Jeg kaller det uenighet og å lytte til flere. Også er vi sikkert enig om de cirka 125 andre skjenkeløyvene vi har i Tromsø.


 

Ruspolitikk er likevel ikke noe vi tar lett på og det krever refleksjon. Fordi det også er helsepolitikk, familiepolitikk, næringspolitikk, ungdomspolitikk og juss. Ergo handler det ikke bare om næring, slik Aspen påstår.

Dessuten: Hvem som får skjenkebevillinger i Tromsø er godt forankret i en velfungerende prosess, som innebærer at det for hver fireårsperiode vedtas en rusmiddelpolitisk handlingsplan og et sett retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger. En overordnet strategi som gjelder for barn og ungdom, er at man ønsker å etablere rusfrie soner. Det betyr at man er meget restriktiv med å gi bevilgninger på arenaer hvor barn og unge er til stede.


NHO Arktis: – Kommunen har i praksis innvilget seg selv et konkurransefortrinn ved å åpne for skjenking i havneterminalen

NHO Arktis reagerer på det de mener er forskjellsbehandling i skjenkepolitikken, samt at Jarle Heitmann (Ap) sitter på begge sider av bordet i bevillingssakene.

 

Begrunnelsen for å ha slike rusfrie soner er meget god beskrevet i handlingsplan og undersøkelsene til planen. Denne politikken har vært gjeldende i flere kommunestyreperioder, ja til og med da Høyre, Frp og Venstre hadde byrådet i 2012 – 2015 var dette gjeldende politikk.

I retningslinjene har slike rusfrie områder vært definert som blant annet lokalisert i/tett ved boligområder, veikroer, undervisningsbygg, alkoholfrie fritidstilbud, idretts- og mosjonsaktivitet og altså sentral plassert i varehus/kjøpesenter. Det siste punktet gjaldt altså også i 2012 – 2016, og ble videreført i 2017, da gikk de samme byrådspartiene inn for å fjerne dette punktet.


Anni Skogman (Frp) mener beliggenhet ikke bør bety noe for hvem som får skjenkebevilling

Anni Skogman (Frp) synes kommunens skjenke- politikk er urettferdig og vil at restauranter som søker skjenkebevilling skal behandles likt samme om de ligger i Storgata eller i et kjøpesenter.

 

Det er delte meninger om å det å definere «definert i varehus/kjøpesenter» som en skjenkefri sone. Det er en konstruktiv politisk diskusjon. For vi som politikere bør faktisk definere noen skjenkefrie soner i byrommet. Derfor er argumenter av typen, «ja, ungene ser jo skjenking når de går i Storgata eller på uteserveringen på Skarven likevel», ganske håpløse, for da er det jo bare å innvilge alle bevilgninger.

Refleksjonen bør jo da være – det vil jo bety at man snart ikke har en eneste skjenkefri sone igjen. Vil man virkelig det? Aspen snakker om hva folket vil, og jeg tror han skal være forsiktig med å trekke forhastede konklusjoner på det.


Fra sidelinja

Restaurantene må jo på død og liv ikke være inne i ett av kjøpesentrene

Ron Røstad mener skjenkenekten mot Egon er en utøvelse av politisk makt mot både kunder og næringsliv, og må begrunnes skikkelig.

 

For i denne saken, har de aller fleste tilbakemeldingene jeg har fått vært fra småbarnsfamilier og tenåringsforeldre som sier: La kjøpesentrene være rusfrie. Det fungerer godt i dag, og vi trives i det urbane Tromsø som vi har.

Dessuten: Alle skjenkesaker de siste 12 årene som har vært i kjøpesenter/varehus har blitt – uansett politisk styre – avslått.


Kommentaren

Skjenkepolitikk, næringspolitikk og dumme selvmotsigelser

En restaurantkjede får ikke skjenke alkohol i et kjøpesenter. Næringsfiendtlig eller edruskapspolitisk nødvendighet? Dét er spørsmålet.

 

I forbifarten vil jeg også legge til at i havneterminalen har administrasjonen også gjort en grundig vurdering av, og kommet fram til at det er, ja nettopp en passasjerterminal, ikke et kjøpesenter/varehus.

Setningene i Aspens innlegg om kommuneøkonomi trengs en helt ny sak for å forklare, men er en sammenblanding av drift og investeringsmidler og ulike begreper, men det får jeg komme tilbake til det en annen gang. Han glemmer også å reflektere over at Tromsøbadet ble satt i gang av Høyre og Frp i byråd.


Mener Egon må ha egen inngangsdør for å få skjenke-ja på Jekta

Graffi Grill får servere alkohol i havneterminalen, men Egon får ikke gjøre det samme på Jekta. Ifølge Jarle Heitmann (Ap) handler forskjellsbehandlingen om plassering av inngangsdører.

 

Arbeiderpartiet skal skape og dele. Derfor vil jeg si noe om vår næringspolitikk. Vi har gjort flere grep der vi knytter kommunen og næringslivet tettere sammen. Vi har opprettet Tromsø Sentrum AS sånn at Tromsø kommune og sentrumsaktørene bedre kan utvikle sentrum sammen. Nye Storgata og Kirkeparken er ett av våre svar på hvordan vi kan øke attraktiviteten for næringslivet i bykjernen.

Etter innspill fra transportnæringa har vi også opprettet Forum for varetransport for å få bedre samhandling mellom kommune og næring. I tillegg har Gründerhjelpa vår inngått samarbeidsavtale med FLOW for å gi et lavterskeltilbud.


Egon har skjenkebevilling på kjøpesentre i 16 andre kommuner: – Uforståelig at vi ikke skal få det samme i Tromsø

Både Egons driftsleder i Nord-Norge og Jekta-leder Laila Myrvang stiller seg uforstående til at kommunen igjen nekter Egon å servere alkohol på Jekta.

 

I fjor høst la vårt Marint og maritimt forum fram sitt arbeid for hvordan vi kan befeste Tromsø sin rolle som sjømatsenter. I tillegg står vi, i motsetning til høyresiden, helhjertet bak Tenk Tromsø. I likhet med medlemmene i Næringsforeningen i Tromsøregionen ser vi det som avgjørende at varer, tjenester og folk kan bevege seg effektivt i en by som vokser.

Vårt arbeid med å befeste Tromsø sin posisjon som arktisk hovedstad skal også tjene næringslivet. Vi tror at for eksempel at en nordlysopplevelse, eller et brygg fra en av byens bryggerier, får en annen innramming enn konkurrentene når produktet kommer fra den arktiske hovedstaden. Ellers vil jeg nevne at vi har besøkt de fleste utviklingslag og et allsidig utvalg bedrifter for å få tak i bredden av næringslivets behov.


Egon får ikke skjenkebevilling på Jekta: – Direkte næringsfiendtlig

Frp og Høyre mener det er urettferdig å gi skjenkebevilling til restauranter i havneterminalen og ikke på Jekta, men posisjonen viser til ruspolitisk handlingsplan som ikke tillater alkoholservering på kjøpesentre.

 

For jeg kan love deg: Jeg er også glad å kalle Tromsø mitt hjem. Det vil jeg bidra med gjennom å lytte og være (u)enig.

For vi vil jo det samme for byen vår.