Debatt:

«Her har hele Tromsø muligheten til å samle seg om en løsning»

Transport er en grunnleggende del av et samfunns infrastruktur. Absolutt alle borgere vil før eller senere være avhengige av et velfungerende transportsystem.

  Foto: Frank R. Roksoy (arkiv)

meninger

Herman Kristoffersen ytret nylig følgende i et avisinnlegg: «Hvorfor ser en ikke i stedet transport i et bysamfunn som et fellesgode som alle er like avhengige av, enten en kjører bil eller ikke? Kanskje er det for snevert å bare ha fokus på bilen? Hva om en i stedet krever inn en liten årlig avgift fra absolutt alle som bor i byen?».


Fra sidelinja:

«Hvorfor ser en ikke transport i et bysamfunn som et fellesgode som alle er like avhengige av»

Ikke for å strø salt i vonde sår, men det er noen merkelige kortslutninger ved «Tenk Tromsø» som gjør at stadig flere stiller spørsmål ved prosjektet, skriver Herman Kristoffersen.

 

Dette er etter min mening et glimrende perspektiv. Transport er en grunnleggende del av et samfunns infrastruktur. Absolutt alle borgere vil før eller senere være avhengige av et velfungerende transportsystem. På samme måte som tilførsel av vann og behandling av avfall, er det logisk og samfunnsmessig rettferdig at slike infrastrukturelementer hovedsakelig finansieres av hele fellesskapet/samfunnet gjennom det ordinære skatte- eller avgiftssystemet som alle omfattes av.

Kommunale avgifter omfatter fra langt tilbake i dag blant annet tilførsel av vann og avfallsbehandling. En kommunal transportavgift vil kunne oppleves som naturlig og riktig. I tillegg til en avgift som alle må betale, kan det også være aktuelt at enkelte brukerkategorier som privatbiler, næringstransport, tunge kjøretøyer bør belastes for veislitasje og miljøpåvirkning etter satser som beregnes på bakgrunn av type kjøretøy og årlig kjørelengde. Også økonomisk faktor kan trekkes inn slik det er lagt opp til i det nye finansieringssystemet for NRK.

Her har hele Tromsø på tvers av alle politiske partier muligheten til å samle seg om en samarbeidsløsning.