Feil om vilkår fra Tom Tidemann

– Når det gjelder Tidemanns påstander om Virkes tariffavtaler, er vi fristet til å antyde at han i det prosentbaserte turnustillegget har funnet et fikenblad som antyder mye nakenhet for øvrig, skriver Stian Sigurdsen, direktør for politikk, tariff og analyse i Virke.

  Foto: Junge, Heiko

meninger

Tom Tidemann har i iTromsø hevdet at Virkes tariffavtaler er dårlige for helsepersonell som jobber i ideelle sykehjem som er medlemmer i Virke og dermed advarer norske kommuner mot ideelle aktører. Det er galt.

Tidemann peker på en teoretisk mulighet: Gitt at ideelle Virke-medlemmer overtar driften av sykehjem som i dag drives av Unicare, kan sykepleiere komme til å få lavere total lønn. Bakgrunnen for dette er at Unicare i sine tariffavtaler, som kun gjelder deres sykehjem, har et tariffestet turnustillegg på 40 prosent av timelønn for arbeid i tidsrommet 17.00-06.00, mens Virke har et fast tillegg på 56 kroner i timen.


Debatt:

SV og Tromsø bør samarbeide med de private helseaktørene – ikke motarbeide dem

Peter André Jensen fra Tromsø SV er ute i avisen iTromsø 8. mars og farer med oppspinn rundt private driftere i kjent SV stil, skriver konsernsjef Tom Tidemann i Unicare.

 

Tidemann unnlater imidlertid å forholde seg til to vesentlige momenter: For det første at en tariffavtale er først og fremst et instrument for å sikre et visst minste lønnsnivå, for det andre at Virkes medlemmer har forpliktet seg til en høyere minste grunnlønn enn Unicare. Denne forskjellen oppveier virkningen av det prosentbaserte turnustillegget, slik at minste årslønn i en typisk turnus etter Virkes tariff ikke ligger under minste årslønn etter Unicares tariffavtale.

For å illustrere hva dette betyr i praksis kan vi ta et realistisk eksempel: Forutsatt en vanlig turnus med 390 timer kveldsarbeid og 260 timer helgearbeid i året, er den minste tillatte årslønnen for en sykepleier med 10 års ansiennitet om lag 14.000 kroner høyere hos ideelle Virke-medlemmer enn hos Unicare.

Denne forskjellen blir større om vi ser på vilkårene for medarbeidere uten formalkompetanse og helsefagarbeidere. Våre tariffavtaler er gode for arbeidsgivere og de ansatte, og dermed også for norske kommuner.

Dette får politikere gjøre seg opp sine egne meninger om. Vi nyter organisasjonsfrihet her til lands. Når det gjelder Tidemanns påstander om Virkes tariffavtaler, er vi fristet til å antyde at han i det prosentbaserte turnustillegget har funnet et fikenblad som antyder mye nakenhet for øvrig. Den som er interessert i de saftige detaljene, kan ta kontakt med undertegnede og få tilsendt et mer utførlig notat.