Debatt

Hærverk av skiløypene på Kvaløysletta

Det har aldri forekommet tidligere at jeg har kommet hjem etter en skitur i løypene på Kvaløysletta og vært direkte forbannet, men i dag skjedde det!

Illustrasjonsfoto 

meninger

Troms Kraft Nett AS opplyser ved oppslag at linjenettet på Kvaløya skal oppgraderes, men det opplyses ikke at dette gjør man uten å ta hensyn til at skiløypene er i daglig bruk av mosjonister, aktive løpere, barn og unge, eller så har de ansvarlige ikke forstand til å begripe betydningen av dette enestående fritidstilbudet for beboere på Kvaløya!

Tirsdag og onsdag var kommunens mannskaper ute og preparerte løypene, men kort tid etter var mannskapene fra Troms Kraft Nett AS, entreprenører og egne mannskaper, ute og raserte skiløypene!

De preparerte løypene benyttes som transportveier for gravemaskiner og beltegående ATV!

Gravemaskinene kjører langsetter løypene uten først å gjøre ren maskinens belter, dermed blir det foruten langsgående beltespor, klumper av jord og is i løypene der maskinen har kjørt.

Løypene ødelegges og det medfører skaderisiko for både skiløper og dennes utstyr, og turgleden blir i stedet til irritasjon!

Beltegående ATV benyttes til personelltransport, det er tydelig at det kjøres ut fra antakelsen av at her kan man kjøre med fri hastighet!

Men, er det nødvendig å kjøre ATV langsetter hele løypa fra Kvaløysletta til Kaldfjord?

Hvorfor kan ikke Troms Kraft Nett AS korte ned på kjøringen langs løypenettet ved å benytte innkjøringsmulighetene som finnes ved innkjøring hhv. på Kvaløysletta, ved Selnes, ved Storelva og i Oladalen? (For øvrig gjør jeg oppmerksom på at ATV-en har oljelekkasje, det drypper olje av maskinen, oljemerkene synes i snøen hele veien etter maskinen.)

Sporene etter ATV-en bruker hele den preparerte løypebredden, både der det er satt skispor og der det er preparert for fristil.

Det må da være mulig å henge en slodd bak maskinen slik at den utbedrer noe av skadene den påfører løypene, men det gir vel nedsatt hastighet og da er det sikkert ikke like artig lenger!

Når man ser sporene etter ATV-en i Oladal-området, opp mot høyspentlinja, så kan det virke som at det drives en del «tullkjøring», det synes lett med kjørespor langsetter hele lia.

Jeg undres om Tromsø kommune og har gitt tillatelse til fri bruk av løypenettet på Kvaløysletta til transportvei for entreprenørens maskiner, og om Fylkesmannen i Troms mener at kjøringen med ATV som utøves i anledning linjebyggingen er i henhold til «Lov om motorferdsel i utmark»?

Det aktuelle området er som kjent et mye brukt turområde også i påsketiden, jeg håper derfor at de ansvarlige utviser ansvar, begrenser kjøringen i løypene, og retter opp skadene som er påført disse.