Tromsø suger, versjon 2.0

Finnes det noen grenser for hvor utaktisk og provoserende et lokalpolitisk utspill kan være? Av og til kan man lure. For eksempel når man ser forslaget om å gi gratis busskort til studenter mot at de tar utflytting fra hjemkommunen til Tromsø.
meninger

(Kommentaren var først publisert i Folkebladet)

Finnes det noen grenser for hvor utaktisk og provoserende et lokalpolitisk utspill kan være? Av og til kan man lure. For eksempel når man ser forslaget om å gi gratis busskort til studenter mot at de tar utflytting fra hjemkommunen til Tromsø.

Husker du debatten om «Tromsø suger»? Det var i 2010 det tok fullstendig fyr etter Folkebladets kommentarartikkel med samme tittel. Bakgrunnen var debatten om flytting av Troms idrettskrets sin administrasjon fra Bardufoss til Tromsø — og at det omtrent samtidig ble foreslått å legge ned eller slå sammen videregående skoler i distrikts-Troms mens Tromsø-skolene var vernet. Det endte med oppvaskmøte i Tromsø, med både fylkesråd, fylkespolitikere og distriktspolitikere til stede.


Vil gi gratis busskort til studenter som flytter til Tromsø

Dersom du velger å studere i Tromsø – og samtidig melder flytting til byen – vil du kunne få gratis busskort i et helt år.


 

Nå har vi fått «Tromsø suger» i versjon 2.0. Riktignok er det mange lokalpolitikere i Troms — og sikkert ellers i landsdelen også — som føler på det irriterende Tromsø-suget ganske ofte. Ikke minst når det blir snakk om etablering av statlige og andre offentlige arbeidsplasser. Da Arbeidstilsynets hovedkontor for Nord-Norge ble lagt til Finnsnes, holdt daværende Tromsø-ordfører Herman Kristoffersen på å ramle av stolen. «Selvsagt skulle Arbeidstilsynet ligge i Tromsø» mente Ap-ordføreren.


Heldigvis ble Kristoffersen hvisket noen ord i øret om å være både litt mer taktisk og litt mindre provoserende. Og hovedkontoret ble lagt til Finnsnes.


Nabo-ordførerne i harnisk over forslag om gratis studentbusskort

Forslaget om å gi studenter gratis busskort om de flytter til Tromsø blir mottatt som en ren krigserklæring hos nabokommunene.


Men nå altså: Erlend Svardal Bøe, gruppeleder for Høyre i bystyret, har funnet det opportunt å foreslå en ny tilflytterordning for studenter, som Tromsø har sånn omtrent 16.000 av (ca. 1.000 mer enn det totale innbyggertall i nye Senja kommune, forresten...). Svardal Bøe vil gi studenter fra Midt-Troms og andre steder i landet gratis busskort dersom de melder flytting til Tromsø. Inntektene i form av statlige overføringer er estimert til 15 millioner kroner. Utgiftene for busskort vil være 6,3 millioner.


Et gullkantet og fristende regnestykke for Tromsø kommune. Men gudbedre hvor griskt og uvennlig fra «storebror» i nord! Ikke bare vil det tappe distriktskommunene for store beløp. Det vil også være som flybensin på bålet for alle som ønsker å få flest mulig ungdommer til å forlate grisgrendte strøk en gang for alle, til fordel for byen med stor B. Akkurat som kommunene rundt Tromsø ikke sliter nok med at ungdommene forlater fordi det ikke finnes utdanningstilbud ut over videregående skole? Og sjelden kommer tilbake fordi det mangler kompetansearbeidsplasser — ikke minst offentlige — som Tromsø er proppfull av.

Forhåpentligvis er Svardal Bøe ganske alene om en slik oppfatning. Da saken ble behandlet i formannskapet i Tromsø tirsdag i denne uka fikk den bare Høyres to stemmer. Brannfakkel-forslaget avgjøres i kommunestyret 24. april, og blir forhåpentligvis slukket en gang for alle. Såpass stor tillit har vi til Tromsøs politikere. I alle fall de fleste av dem.


Victoria (20) tror ikke ungdommer fra Nord-Troms lar seg lokke av gratis busskort

Student Victoria Figenschou Mathiassen (20) vil ikke flytte til Tromsø selv om hun og andre fra Distrikts-Troms lokkes med gratis busskort.

 

Svardal Bøe argumenterer med at han må ha lov til å jobbe for Tromsøs interesser, og at han ikke vil kommunene rundt Tromsø noe vondt. Han mener Tromsø kommune server studentene mens de er i Tromsø, og spør om det er rettferdig at Tromsøs innbyggere skal betale for tilbudene studentene benytter seg av. «Vi har ikke råd til å la være», konkluderer han med.

Til Erlend Svardal Bøe: Jo, Tromsø har råd til å la være. Byen har faktisk ikke råd til å innføre en slik idiot-ordning, fordi Tromsø er så til de grader avhengig av distriktskommunene i Troms både som støttespillere og bidragsytere. Har du eksempelvis tenkt på hvor mye penger folk fra distriktene legger igjen i Tromsø i en handelslekkasje som bare øker og overrisler byens næringsliv med penger? Eller for et gigantisk «spleiselag» det egentlig er at distriktene støtter opp om både universitetet, sykehuset og utallige andre offentlige arbeidsplasser og institusjoner — som Tromsø nyter godt av i form av enorme skatteinntekter og andre goder?

Derfor må suget ikke forsterkes. Tvert imot.