Debatt:

«Det store narrespillet»

Nå blekner idyllen. Og vi som hadde det så trivelig og gledelig med bildet av de glade badenymfene, Øyvind Hilmarsen og Jens Johan Hjort, på Templarheimen i hver sitt badekar.
meninger

To snille pene gutter som vi trodde ville oss vel. Nå spoleres inntrykket. Nordlys 11. april bretter ut sannheten om skandalen, krydret med totalt fravær av kunnskap, som igjen har skapt stigende mangel på troverdighet.

Vi trodde selvfølgelig at de viste hva de snakket om, og at badelandet var en velsignelse til folket.

Dessverre tok vi skammelig feil. Det hele var et stort kunnskapsløst narrespill, uten tanke på konsekvenser.

Nordlys peker på bare én som kommer helskinnet fra fadesen, og det er Blomseth.

En slik voldsom uforbeholden ros avisen drysser over Blomseth, er ellers bare å lese i nekrologer over hensovnede berømtheter. Det lykkelige unntak fra regelen, er at Blomseth lever i beste velgående, og er i senere tid benyttet av avisen som mentor for kunnskapsløse politikere.

Hilmarsen prøver seg med nye villedelser. Denne gang som spaltist. Navnet skjemmer ingen, ikke engang forhenværende flaue politikere, med behov for å gjemme sitt ego under navn og titler.

Selv om hans troverdighet er trampet til støv og aske i avisa Nordlys, prøver han seg som ivrig pådriver av bompenger. I den sammenheng er han i godt lag med all bompengefrelste som bor innenfor den fredede sone, hvor det ikke skal betales bompenger. Egoet avslører seg. Hilmarsen kaster seg på lasset sammen med de som vil være gratispassasjerer i fredet sone, skapt av Hilmarsens likesinnede politikere i bystyret. Er all urett som ikke rammer dem selv en rettesnor?

Har Hilmarsen fremdeles evnen til å villede? Neppe! De tre Hilmarsen, på hanekylling vis, hakker på i avisinnlegg, Enoksen, Jørgensen og Warsahme har det Hilmarsen mangler. Troverdighet!

Hvis den forhenværende Høyre-politiker, nå spaltist, er mottakelig for råd, bør han legge skrivesakene på hylla. Skandalebeskrivelsene i pressen bør oppfattes som et klokt råd til spaltisten om bare å sitte rolig og observere hvordan vettige og ansvarsfulle folk tenker. Det hører med til vett og forstand at man eier empati med de som bor utenfor bomringen og må betale. At disse belastes med utgifter, mens de lykkelige egoer innenfor selv går fri. Kan Hilmarsen bevise at empatien er til stede?