Debatt:

«Distrikts-Tromsø er ute i hardt vær»

Vil kommunestyret fortsatt stå for sitt vedtak om å bevilge de 15 millionene slik at Trondjord endelig får ny barnehage, eller er det for mye å be om?

LÆRERBOLIG: Dagens barnehage på Trondjord er lokalisert i en gammel og nedslitt lærerbolig. Nå stanser kommunen planene på å bygge ny.   Foto: Tom Benjaminsen

meninger

Våren 2016 ble halvparten av Trondjord barnehage midlertidig nedlagt i påvente av nytt barnehagebygg, og barna fikk tilbud om plass i andre barnehager. Både i den vedtatte Barnehagebehovsplanen (2017-2020/24) og Handlings- og økonomiplanen (2019-2022), ble behovet for ny barnehage på Trondjord fremhevet og penger bevilget. Byggestart er planlagt i løpet av våren 2019. At det nå foreslås å skrinlegge hele prosjektet på grunn av få barn og mangelfull kartlegging fra barnehageeiers side, var det få som hadde regnet med.

Selvfølgelig blir det færre barn i en barnehage når man fra politisk hold legger ned halve barnehagen. Så vet man også at barnetallet naturlig vil variere fra år til år, uten at dette på noen som helst måte indikerer at behovet for ny barnehage ikke er til stede. Slik er det nå i distriktene. Det er derfor rett å spørre: Betyr en periode med lav barnetallsvekst at distriktsbarna ikke har krav på den samme friske inneluften, gode varme gulv å leke på, nok pass til å oppbevare skifteklær, tørkeskap som virker, som alle andre barn? Er ikke helsa til disse barna like viktig som helsa til alle andre barn? Man må huske at det er en grunn til at kommunestyret har vedtatt at det er behov for ny barnehage på Trondjord.


Ny barnehage stoppet på Trondjord

Den planlagte byggingen av ny barnehage på Trondjord stanses.

 

Distrikts-Tromsø er ute i hardt vær, ordentlig hardt vær. «De planlagte barnehagene på Trondjord og Vikran risikerer å bli forsinket på grunn av usikre økonomiske kalkyler», opplyste avisa iTromsø i januar i år. Korttidsplassene i Lakselvbukt lever et usikkert liv, samtidig som hjemmetjenesten må prioritere hvilke distrikts beboere som skal få nødvendig hjelp, og hvem som kan få hjelp til å dusje.

Mens man overfor distriktstromsø skjelver i økonomisk frykt for hvor mye overskridelsen kan bli for en barnehage som er stipulert til 15 millioner, ber Tromsøbadet atter en gang om mer penger. Denne gangen ønsker Tromsøbadet seg 12 nye friske millioner, drøyt tre millioner mindre enn hva en ny barnehage på Trondjord vil koste.

Fra politisk hold har man alltid gitt Tromsøbadet det Tromsøbadet har bedt om, selv når prislappen krøp opp mot én milliard. Nå gjenstår det å se hva den politiske behandlingen fører til for Trondjord sitt vedkommende.

Vil kommunestyret fortsatt stå for sitt vedtak om å bevilge de 15 millionene slik at Trondjord endelig får ny barnehage, eller er det for mye å be om? For By- og Landlista er distriktene og distrikts barna i alle fall svært viktige! Vi vil jobbe for at de nye barnehagene både på Trondjord og på Vikran blir bygd.