Debatt:

«Hva er sannhet?»

Dette er bilde av fire dører ved Lakselvbukt bo og servicesenter. Bak hver dør bor det et eldre menneske.

Bak hver av disse dørene bor det et eldre menneske som trenger hjelp, skriver spesialsykepleier Anne Marie Isaksen i Lakselvbukt. Foto:  

meninger

Noen har vært her lenge, andre har vært her i flere år. Felles for de eldre menneskene som bor her, er at alle må ha kontinuerlig tilsyn og hjelp i hverdagen. De kan dermed ikke bo hjemme. De fire dørene er de korttidsplassene som foreslås nedlagt av administrasjonen i Tromsø kommune.

Hva er sannhet? Kan vi lese sannheten i avisa?

Seksjonsleder for hjemmetjenesten Annie Skoglund sier i avisa iTromso 09.04.19 at Tromsø kommune betaler 3.4 millioner kroner for de fire korttidsplassene ved Lakselvbukt. Videre kan en lese at kommunaldirektør Trond Brattland vil si opp fem sykehjemsplasser i Karlsøy som koster kommunen syv millioner (iTromso 18.12.19).


Debatt:

«Distrikts-Tromsø er ute i hardt vær»

Vil kommunestyret fortsatt stå for sitt vedtak om å bevilge de 15 millionene slik at Trondjord endelig får ny barnehage, eller er det for mye å be om?

 

Hvordan kan kommuneadministrasjonen mene at det er dyrt å drifte våre fire plasser, når en kan se at våre korttidsplasser koster kommunen mye mindre enn plassene i Karlsøy? Hva vil disse fire plassene koste hvis pasientene skal bo på helsehuset? Vi må også minne kommuneadministrasjonen på at nattevaktstillingen må bestå uavhengig av våre korttidsplasser. Grunnen til dette er at alle våre brukere/pasienter som bor i våre omsorgsboliger, har alvorlige funksjonsnedsettelse og sykdommer som krever kontinuerlig oppfølging. De trenger derfor tilsyn 24 timer i døgnet, syv dager i uka.

Konklusjonen er derfor at hvis tanken er å kutte nattevaktstilling, må ikke bare fire pasienter flytte, men faktisk ti. Vi ser derfor at tankegangen kan være å legge ned hele driften i distriktet. Er det dette som er den skulte agendaen? Er det dette som er sannheten?

Videre kan en lese at Annie Skoglund sier at «i Lakselvbukt oppfyller vi ikke kravene til legedekning og kompetanse i henhold til lovkravene» (iTromso 09.04.19). Er dette sant? Vi har et meget godt og nært samarbeid med legen som har kontor her én dag i uken. 90 prosent av våre brukere/pasienter har denne legen som fastlege.


Mens det varsles store kutt i helse- og omsorgssektoren, blar kommunen opp 100.000 kroner til folkefest i Narvik

Kommunen gir tilskudd fordi den mener at VM i Narvik vil kunne ha store ringvirkninger for hele landsdelen. Anni Skogman (Frp) kaller pengestøtten «galskap».

 

Vi har ingen problemer med å samarbeide med legen vår de dagene han ikke er her. Som alle vet lever vi 2019 og har dermed tilgjengelige verktøy for å kunne opprettholde kontinuerlige og gode samhandlinger på tvers av profesjoner. Er det en sannhet at vi ikke har nok sykepleiekompetanse på natt? Da vi drifter innenfor regelverket som gjelder for bo og servicesenter og ikke institusjon som for eksempel et sykehjem som har helt andre regler, har vi ingen bemanningsnorm med lovtekst om å ha sykepleier på natt.

Sannheten er at 31 prosent av våre årsverk er sykepleiere (tre av disse er spesialsykepleiere). Over 60 prosent er enten hjelpepleiere eller helsefagarbeidere. Dette betyr at godt over 90 prosent av arbeidsstokken vår har fagutdanning.

Sannheten synes å være så mangt, men den som kjenner sannheten er stort sett den som går i egne sko, og kjenner underlaget og strukturene der den går.


Debatt:

«Grenseløs udugelighet, inkompetanse og manglende bakkekontakt»

Tromsø-politikerne øser ut penger på svulstige luftslott og prosjekter som er helt unødvendige, men som «høres flott ut».