Minneord:

Byrundens mor er død

Byrundens mor, tidligere journalist Solveig Grødahl, er død, 88 år gammel. Hun sovnet inn skjærtorsdag.

Solveig Grødahl  Foto: Ronald Johansen

meninger

Solveig Grødahl var journalist i det som den gang het Bladet Tromsø fra midten av 1970-tallet. Hun var en utrolig engasjert journalist som var opptatt av byen, av menneskene og av de dagligdagse ting som betydde mye for tromsøværingene. Hennes engasjement ga seg uttrykk i en jordnær journalistikk som ofte satte fingeren på det mange opplevde som kritikkverdig i bysamfunnet. Dette engasjementet gjorde at Solveig Grødahl ble lagt merke til og satt pris på av usedvanlig mange lesere. Byrunden var en ide Solveig Grødahl bar på, og resultatet av engasjementet hennes, førte til etableringen av spalten som er en av de lengstlevende i byens aviser.

Men engasjementet gjorde også at hun aktivt tok del i lokalpolitikken etter at hun var sluttet som journalist. Hun ble med i partiet Solidaritet, som hadde relativt stor oppslutning i Tromsø på 1990-tallet. Fra bystyrets talerstol ga hun uttrykk for hennes oppriktige meninger, og var aldri redd for å si fra hva hun mente. Meningene uttrykte hun også i utallige leserbrev, som hun sendte til avisene. Meningene var mange, og ofte krasse.

Solveig Grødahl hadde respekt med seg fordi hun kjente Tromsø ut og inn. Etter hvert kjente også byens innbyggere Solveig Grødahl godt og visste hva hun sto for. Det hun ble aller mest respektert for, var hennes engasjement i og for Tromsø by.

Solveig Grødahl vil bli husket i Tromsø. Hun laget radioprogrammer på 1980-tallet om hennes oppvekst i byen, programmer som ble sendt på riksnettet. Det ble utrolig engasjerende radioprogrammer som bidro til å ta vare på byens historie, og ikke minst de kår mange mennesker vokste opp under på 1930- og 1940-tallet. Og hun skrev to bøker om mennesker og miljøer i Tromsø. Hun holdt på med sin tredje. Men den ble hun ikke helt ferdig med. Hun skrev imidlertid helt til det siste. Pennen fulgte henne livet ut.

Med Solveig Grødahls bortgang har Tromsø mistet et usedvanlig engasjert menneske og en kilde til kunnskap om gamle Tromsø. Men noe står igjen etter henne, noe som har levd i snart 45 år, nemlig spalten Byrunden i iTromsø.

Hvil i fred, Solveig!