Debatt:

Åpent og rettferdig, Høie?

I Norge er det innført et system for prioritering i helsetjenesten. Det skal vi i være glade for.

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp). Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

meninger

Penger brukt i helsetjeneste, må fordeles rettferdig. Penger må brukes på dem som har størst behov, og der nytten er størst. For å prioritere innføring av nye medisiner og behandlingsmetoder, har Stortinget vedtatt hovedkriterier for prioritering. Et organ som kalles Beslutningsforum for Nye metoder. Beslutningsforum har fått i oppdrag å beslutte hva som skal innføres som behandlingstilbud i den offentlige helsetjenesten. Beslutningsforum består av de fire direktørene i de regionale helseforetakene.

Beslutningsforum og de fire direktørene har stor makt. De forvalter viktige verdier i vår felles helsetjeneste, som tillit, åpenhet og rettferdighet. Spørsmål er om disse verdiene blir ivaretatt i dette systemet. Senterpartiet mener nei. En hovedgrunn til dette, er at helseforetaksdirektørene slik får uforholdsmessig stor makt. En annen hovedgrunn er at vurderingene som gjøres i Beslutningsforum, er hemmelige. Det er hemmelige legemiddelpriser, hemmelige kost-nytte vurderinger og hemmelige kostnadsgrenser. Møtene er lukket, og sakspapirene er ikke tilgjengelige før vedtak er gjort. Slik kan vi ikke ha det.


 

Skal vi ha tillit til at prioriteringer i helsetjenesten er rettferdige, må beslutninger som gjøres baseres på full åpenhet. Men i dag har vi en regjering og en helseminister som ikke kjemper for åpenhet, men som tvert om har innført hemmelighold. Helseminister Høie hevder at hemmelige legemiddelpriser er viktig for å oppnå lavest mulig pris. Men dette er bare antakelser. De faglige vurderingene går ut på det motsatte. At hemmeligholdet styrker makten, posisjonen og inntektene til dem som krever hemmelighold, nemlig den internasjonale legemiddelindustrien.

Et flertall i befolkningen mener at vi har fått et todelt helsevesen i Norge. Det underbygges ved at flere kreftpasienter ikke lenger kan forvente å få den mest nyttige medisinen av det offentlige helsevesenet, men må kjøpe den privat om man har råd. Det betyr at behandling gis etter hvem du er og hva du har råd til, og ikke etter behov. En større fallitterklæring for den nasjonale helsepolitikken, finnes ikke.


Debatt:

Rødt er ikke troverdig om kuttforslagene i helse- og omsorg

Rødts ordførerkandidat til kommunevalget i Tromsø i høst, Bendik Woie, har plutselig funnet ut at de økonomiske kuttforslagene som de siste ukene er blitt presentert for ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten ikke vil være gjennomførbare.

 

Norsk helsevesens fremste kvalitet har vært tillit. Når det offentlige helsevesen svekkes, kan denne tilliten lett svekkes. Da er veien kort til private løsninger for dem med råd eller god forsikring. For å unngå en todeling av norsk helsetjeneste, må de offentlige sykehusene styrkes. Helsetjenesten må bygges på verdier som åpenhet og rettferdighet. Derfor må systemet for prioriteringer endres. Helseminister Høie har en jobb å gjøre. All prioritering i helse må skje i åpenhet. Offentlige sykehus må prioriteres slik at helsekroner kan prioriteres rettferdig til pasienter med størst behov.