Debatt:

NH90-leveranser svekket av omstrukturering?

Riksrevisjonen har gransket anskaffelsen og innfasingen av NH90 uten å stille spørsmål om endringer i Forsvarets helikopterstruktur.

NH90-helikopteret i fregattversjon. Foto: Berit Roald / NTB scanpix 

meninger

Det kan ha hatt konsekvenser for svikt i kompetanse og leveranser av operative NH90. Hovedbasefunksjonene for Forsvarets helikopter som besto av ansvar for testing og innfasing av NH90 og operativ og teknisk ledelse for hele helikopterflåten ble flyttet under innfasingen av NH90. En flytting fra Bardufoss flystasjon som Forsvarsjefen verken hadde tenkt på eller hadde utredet.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av Riksrevisjonenes undersøkelse av anskaffelsen og innfasingen av maritime helikopter til Forsvaret (NH90) vil bli behandlet av Stortinget 7. mai. Et av Riksrevisjonenes hovedfunn er – en vedlikeholdsorganisasjon som ikke sto i forhold til vedlikeholdsbehovet, og tynn bemanning i reservedelsforsyningen, resulterte i lav tilgjengelighet til helikoptre og svak fremdrift i integrasjon og driftssetting.


 

Riksrevisjonen er ytterst forsiktig med å granske stortingsvedtak og Stortinget er svært sjelden kritisk til egne vedtak. Vedtaket om å endre Forsvarets hovedbase for helikopter, vedtatt og finansiert av Arbeiderpartiet og med grunnsteinen lagt ned av Høyre kan ha svekket innfasingen av NH90 og driften av Forsvarets helikopterflåte. Dette forbigår Riksrevisjonen og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i all stillhet. Er det Høyre og Arbeiderpartiets enighet om å flytte hovedbasefunksjonene for helikopter fra Bardufoss flystasjon til Rygge som hindrer en slik gransking?

Forsvarsstudien 07 anbefalte Bardufoss flystasjon som hovedbase for den fremtidige helikopterstrukturen i Forsvaret. Dette var på samme måte som for kampflyene et viktig tiltak for å konsentrere Forsvarets virksomhet og tilrettelegge for rasjonelt mottak av nye og viktige strukturelementer. Dette gjaldt plutselig ikke lenger. Etter at Bardufoss flystasjon var bygget opp organisatorisk og med ny infrastruktur til å være Forsvarets hovedbase for helikopter flyttes hovedbasefunksjonene fra Bardufoss. Hvilke innvirkninger endringene, usikkerheten og kompetanseflyttingen i Forsvarets helikopterorganisasjon kan ha hatt på innfasingen av NH90, stedlig kompetanse, leveranser av flytimer og kostnader knyttet til å bygge nytt andre steder i landet burde interessere Riksrevisor og Stortinget.


NH90-helikopter-saken på høring:

Store mangler ved NH90-leveranse: Fant 800 avvik

Riksrevisjonens knusende rapport om Forsvarets NH90-helikopter var oppe til offentlig høring mandag.

 

Det som var Forsvarets hovedbase for helikopter består i dag av et nytt ledelsesbygg på 3000 m2 for hovedbasefunksjonene og flere helikopterskvadroner med et operasjonssenter for hele Forsvarets helikopterflåte, en ny hangar med hjelpeverksteder på 6000 m2 og en ny brannstasjon på 2350 m2. Videre er 3 store hangarer med administrasjonskontorer og hjelpeverksteder blitt tilpasset for NH90 og Bell 412. Alle fire hangarene har dører mot en ny helikopteroppstillingsplass/line på 26 000 m2. Tilknyttet flystasjonen er ytterligere fasiliteter for våpen, rednings- og besetningsutstyr, lager og en militær sykestue med en flymedisinsk avdeling.

At Forsvarets hovedbase for helikopter burde videreføres på Bardufoss i kjerneområdet til Hæren og nært Sjøforsvarets prioriterte operasjonsområder er det sjelden å se argumenter imot. Når en ny avdeling av redningshelikopter tilhørende 330 skvadronen skal etableres mellom Bodø og Banak er Bardufoss flystasjon det beste alternativet. I tillegg vet vi at Hæren vil få helikopter for luftmobilitet og hurtig livstruende redning. Bardufoss flystasjon vil derfor være helikoptertyngdepunktet i Forsvaret mens hovedbasefunksjonene med operativ og teknisk ledelse og helikopterskvadroner flyttes fra Bardufoss. Doble strukturer er kostnadsdrivende og skaper friksjon – dette fortjener ikke Forsvaret.