Debatt:

Rødt er ikke troverdig om kuttforslagene i helse- og omsorg

Rødts ordførerkandidat til kommunevalget i Tromsø i høst, Bendik Woie, har plutselig funnet ut at de økonomiske kuttforslagene som de siste ukene er blitt presentert for ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten ikke vil være gjennomførbare.

KRITISK: Høyres Anna Amdal Fyhn reagerer på Rødts debattinnlegg om helsekuttene. FOTO: RONALD JOHANSEN / ITROMSØ 

meninger

Det kom han med i et leserinnlegg med overskriften «Kuttforslagene i helse- og omsorg vil ikke fungere» (iTromsø 26. april). De samme kuttforslagene er blitt presentert for politikerne, sist i formannskapet før påske.


 

Woie er medlem av kommunestyret og styringspartiet Rødt, og jeg forutsetter derfor at han er klar over at formannskapet hver fjortende dag siden januar i år har blitt orientert om omstillingsarbeidet som foregår i helse- og omsorgstjenesten og forskjellige kuttforslag. Woie sin partikollega i formannskapet er Jens Ingvald Olsen. Han har ikke foretatt seg noe som helst når disse sakene har blitt behandlet i formannskapet, han har kun tatt det til orientering.

Rødt har sammen med Arbeiderpartiet og SV hatt det politiske ansvaret for driften av Tromsø kommune de siste fire årene. Det innebærer også ansvaret for den økonomiske utviklingen innen alle kommunens områder, inkludert helse- og omsorgssektoren. Det har i løpet av disse fire årene gjentatte ganger blitt understreket fra disse tre røde partiene at det er nødvendig å få økonomien under kontroll og stoppe den negative økonomiske utviklingen i helse- og omsorgssektoren. Men nå først begynner det virkelig å brenne hos sosialistene, iallfall er Bendik Woie i ferd med å ta fyr. Hvorfor det? Jo, fordi Woie har vært på besøk hos hjemmetjenesten på Kvaløya der han er mektig imponert over hva han har fått vite og sett. Hjemmetjenesten må bruke bil for å komme seg ut til sine brukere, fagdekningen er god, de har lavt sykefravær og godt arbeidsmiljø, i tillegg bruker de lite vikarer. Det er da jeg sier Hallo i brannluken! Det er allment kjent at de fleste i hjemmetjenestens soner faktisk må bruke bil for å komme seg rundt. Dessuten er de andre områdene han velger å fokusere på, noe han også som en del av den politiske ledelsen til de grader allerede burde være svært kjent med. Kanskje skulle Arbeiderpartiet, SV og Rødt gjort mer på et tidligere tidspunkt for å hindre at vi er der vi er nå, og kommet seg ut på besøk til enhetene tidligere i perioden, og ikke bare når det er valgår og det brenner under føttene deres. Hallo!

Som sagt har ikke Arbeiderpartiet, SV og Rødt foretatt seg noe som helst når sakene om omstillingen og kutt i helse- og omsorgssektoren har vært til behandling i formannskapet. Høyre har flere ganger i flere forskjellige møter når saken har blitt behandlet fremmet forslag. Vi har blant annet fremmet følgende forslag i formannskapet:

• Formannskapet kan ikke ta saken til orientering slik saken foreligger.

• Formannskapet kan ikke lenger akseptere at tiltak som planlegges iverksatt innen helse- og omsorgstjenesten, ikke forelegges til politisk behandling før de iverksettes.

• Formannskapet mener at de opplysninger som fremkommer i saken er urovekkende når det gjelder antall årsverk som må reduseres for å oppnå budsjettbalanse i pleie- og omsorgstjenesten. For enhetene som nå blir forelagt disse opplysningene, og som er gitt i oppgave å utrede konsekvensene for den enkelte enhet, vil formannskapet uttrykke at det knytter seg en sterk bekymring for hva dette vil medføre av motivasjon, rekruttering, arbeidsglede og det generelle arbeidsmiljø.

• Formannskapet kan ikke akseptere at bemanningsreduksjonen som er beskrevet i saken blir gjennomført.

• Formannskapet ber administrasjonssjefen føre en restriktiv ansettelsespolitikk med fullstendig ansettelsesstopp i administrasjonen.

Disse forslagene har Høyre fremmet i formannskapet, ikke bare en gang, men flere ganger. Arbeiderpartiet, SV og Rødt har hver gang stemt mot Høyre sine forslag. Hvorfor har ikke Rødt støttet disse forslagene, om Bendik Woie er så bekymret? Er det først nå dere innser alvoret, etter fire år med styringen i Tromsø kommune? Pinlig.

Når Rødt og Bendik Woie nå er blitt så veldig bekymret, burde han gå noen runder internt i sitt eget parti og sine to samarbeidsparti, for å få en ordentlig avklaring på hva de faktisk mener. For meg er det direkte umusikalsk å lese Woies uttalelser om hvor fantastisk alt er ute i helse- og omsorgssektoren, når jeg samtidig vet at Rødt har stemt ned flere forslag i formannskapet som har omhandlet helse- og omsorgssektoren. Det er virkelig ikke troverdig og det viser at Arbeiderpartiet, SV og Rødt ikke har oppnådd noe som helst de fire siste årene. Tromsø trenger et skifte!