Debatt:

Anna Amdahl Fyhn slår i tomme tønner

Dårlig argument. Hev stemmen. Det sies at rådet kommer ble brukt i Arbeiderpartiet i gamle dager, men Høyres Anna Amdahl Fyhn angrep på Rødt ser ut til å være skrevet med det i mente.

Bendik Hugstmyr Woie (Rødt)  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Høyre prøver forgjeves å fremstå som om de står for en helt annen retning enn det Arbeiderpartiet, SV og Rødt har stått for. Sannheten er en helt annen.


Debatt:

Rødt er ikke troverdig om kuttforslagene i helse- og omsorg

Rødts ordførerkandidat til kommunevalget i Tromsø i høst, Bendik Woie, har plutselig funnet ut at de økonomiske kuttforslagene som de siste ukene er blitt presentert for ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten ikke vil være gjennomførbare.


I Høyres budsjettforslag for 2019, verken da det ble behandlet i kommunestyret i september eller desember, var det ikke en krone mer i budsjettet for helse og omsorg enn det vi foreslo, og det som ble vedtatt. Heller ikke Frp hadde forslag om styrking av helse- og omsorgsbudsjettet for 2019.

I formannskapsmøtet i midten av april ble administrasjonens forslag til driftsreduksjoner presentert. Etter forslag fra Ap, SV og Rødt ble det vedtatt at det skal utarbeides konsekvensutredning ved eventuell gjennomføring av driftsreduksjonene. Dette skal gjøres før den politiske behandlinga av Økonomirapport 1 skal gjennomføres i mai, og budsjettet for resten av 2019 skal behandles.

Høyre, med sine samarbeidspartnere i KrF, Venstre og Frp snakker lite om hva deres alternativ er. Men om de skulle vinne valget i Tromsø til høsten vet vi hva svaret vil være: Storstilt privatisering og kommersielle aktører inn i tjenesten.

Innsparingene skal gjøres på de dyktige ansattes lønns-, pensjon- og arbeidsvilkår, og i tillegg skal det kunne hentes ut profitt til store selskaper med adresse over hele verden, gjerne i skatteparadiser. Akkurat den utviklingen Fyhn og kollegene hennes sto for når de var i byråd.

Det skal vi ikke la skje.


Politikerne ut mot kuttliste: – Dette er fryktelig og urovekkende å lese

Formannskapet var ikke nådig i tilbakemeldingen på kuttforslaget administrasjonen la fram tirsdag. – Dette er politisk umulig.