Debatt:

Bomring, fattige og rike

Imot: Ann-Sissel Enoksen mener mange i Tromsø er prisgitt bil fordi kollektivtilbudet mangler.  Foto: Arkivfoto: Tom Benjaminsen

meninger

I en Nordlys-kommentar har Oddvar Nygård hevdet at det er dem med svakest betalingsevne som rammes hardest av bompenger. I et svarinnlegg konkluderte Peter Andre Jensen med at dette ikke er tilfelle; det er middelaldrende menn med god råd som virkelig fikk svi.

De med dårlig råd kjører ikke bil, og vil ikke bli rammet, hevder Jensen. Informasjonen hadde han hentet fra den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (RVU) 2013/2014.


Debatt

Vi trenger en byvekstavtale for å gjøre Tromsø til en bedre by å leve i

Konsekvensen av å skrote bompenger, som Enoksen og Magnussen ønsker, er at veinettet i Tromsø vil kollapse om noen få år.

 

Jensen viste imidlertid ikke til Reisevaneundersøkelsens nøkkelrapport (2013/3014), som forteller at bare én tredjedel av befolkningen i Norge har et svært godt kollektivtilbud, og at mange steder også sliter med dårlige kollektivtilbud. Han viste heller ikke til distriktsrutene i Tromsø som er nærmest uten innhold.

Her er vi ved selve kjernen. Selv om 83 prosent av befolkningen i Oslo har et godt kollektivtilbud, er dette slett ikke tilfelle i alle deler av landet. Der er det ikke mulig å reise kollektivt eller sykle til jobb, slik Jensen hevder at alle lavinntektsgruppene gjør.

I Tromsø er svært mange barnefamilier, enslige, distriktsfolk, unge, og andre innbyggere med dårlig råd prisgitt bilen for å rekke jobb, barnehage, butikk eller fritidstilbud. Dette fordi kollektivtilbudet mangler, eller fordi aktiviteter enten er sentralisert eller krever reising på kryss og tvers kommunen.

Selv representanter i SV (Jensens eget parti) er tydelig på at gjennom vedtaket om bomring vil også innbyggere uten valgmuligheter bli tvunget til å betale bompenger, og at dette vil slå uheldig ut.

Å hevde at det er høyinntektsgruppene som kjører bil, og at lavinntektsgrupper kan reise kollektivt, vil i beste fall oppfattes som ren uvitenhet i tillegg til at dette støter en hel del mennesker.

Hvis ønskelig, kan jeg også vise Jensen enslige uføretrygdede personer uten feit lommebok som kjører svært gamle biler, og har begrenset kjøpekraft og betalingsevne.

Når selv kommunestyrepolitikerne som stemte for innføring av bomring i Tromsø erkjenner at dette ikke er en god løsning og vil ramme skjevt, burde Jensen heller lytte.