Debatt:

By og land – hand i hand

Det er en uro i Distrikts-Norge. Samme uro eksisterer i vår egen kommune, skriver flere av listekandidatene til Ap.

Klar til valg: Listekandidatene til Ap Wenche-Lovise Larsen, Geir Vollsæter, Mari-Ann Benonisen og Anne Marie Isaksen er klare til valgkamp.  Foto: Privat

meninger

På Arbeiderpartiets landsmøte ble det vedtatt et distriktsmanifest med fokus på at alle skal ha de samme mulighetene til å bygge og leve gode liv i sine lokalsamfunn.

I Tromsø kan vi oppleve at det er langt til makta i Oslo. Statsminister Erna Solberg uttalte for eksempel nylig om beredskap i nord at «det er så langt opp dit».


Ny måling: Venstre ville falt ut av Stortinget

På en fersk meningsmåling mister Venstre tre av fire velgere. Dersom dette hadde vært valgresultatet, hadde partiet ikke fått noen inn på Stortinget.

 

Vi opplever det samme i vår egen kommune. Det kan fort bli langt til Brensholmen, Tromvik, Sjursnes og Lakselvbukt når hele kommuneadministrasjon befinner seg midt i sentrum.

De siste årene har vi sett en tydelig tendens. Administrasjonen foreslår viktige og basale velferdstjenester og infrastruktur nedlagt i distriktet, år etter år. For oss innbyggerne i distriktet skaper dette uro og uforutsigbarhet. Denne gangen har det i tillegg skapt mer sinne i befolkningen enn tidligere.

Vi hører mange rundt oss snakke om en distriktsfiendtlig administrasjon. Dette underbygges når en ser hvordan distriktet rammes av ulike kuttforslag.


Debatt:

«Vi trenger politikere som sier ja til EØS, vannkraft, oppdrett, veier og petroleumsvirksomhet»

En moderne distriktspolitikk gir næringslivet rammer for vekst, og kommunene en forutsigbar økonomi som sikrer gode tjenestetilbud. Staten skal være en tilrettelegger, ikke en grensesetter.


Å kreve at den gamle mannen på 90 år skal dra 180 kilometer, tur retur, for å komme seg til lege er ugreit. Slike kutt fører til en for stor belastning for enkeltindividet. Menneskelig kapital er like viktig som pengekapital.

For Arbeiderpartiet er det viktig at folk har trygghet og nærhet til tjenestene. Vi må derfor føre en målrettet politikk som sørger for gode liv i distriktene for folk i alle aldre. Hvis folk skal bo og leve i distriktet, må viktige funksjoner som barnehage, skole og helsetjenester være i nærheten. Derfor vil vi spille på lag med innbyggerne i distriktet, vi vil se dem og vi vil lytte.


Arealmessig er Tromsø kommune en av de største kommunene i landet. Likevel foreslår administrasjon å legge ned legekontor, helsetjenester og korttidsplasser i distriktet for å spare. Det å legge ned tjenester ett sted vil medføre kostnader et annet sted. Som for eksempel vil transport- og miljøkostnader øke, samt at ledsagerutgifter vil øke.


Foreslår å kutte korttidsplassene i Lakselvbukt: – Jeg vil bare bli værende her, sier Hanna (91)

Seksjon for hjemmetjenester har igjen foreslått å legge ned korttidsplassene ved Lakselvbukt bo- og servicesenter. Verken enhetsleder, avdelingsleder, ansatte eller beboere ble rådført først.

 

Å kutte legetjenesten kan også føre til at terskelen for å oppsøke legen blir større, noe som igjen kan føre til at sykdomsutvikling ikke fanges tidlig nok opp. Behovet for institusjonsplass kan dermed inntre tidligere enn forventet. Det er etter vårt syn ikke bare dårlig økonomistyring, men også uhensiktsmessig samfunnsplanlegging på lengre sikt.

Både vi som politikere og ikke minst administrasjonen må huske på at Tromsø kommune er mer enn bare byen! Et av Arbeiderpartiet sine mål er at politikken skal sørge for at folk fortsatt kan leve like gode liv i både by og bygd.

Vi skal legge til rette for gode lokalsamfunn der respekt og medbestemmelse er essensen i samfunnsutviklingen. Distriktspolitikk handler om rettferdighet, trygghet for sine arbeidsplasser og det å ha gode tjenester nært folk.


Fylkesnes valgt til nestleder i SV

– Vi må bygge oss ut av klimakrisen

Lørdag ble tromsøværing Torgeir Knag Fylkesnes valgt som nestleder i SV. Nå starter arbeidet med å finne veien gjennom klimakrisen og til samfunnet som venter på andre siden av det grønne skiftet.

 

Norge har et sterkt fundament med at det bor folk i hele landet. Det er en viktig verdi i det norske samfunn. Tromsø kommune har både en by og et stort distrikt.

Vi må ta vare på det spesielle og det unike, Tromsø sentrum med sine kafeer og sitt urbane liv, Sommarøy med sine holmer og skjer, vi har fjelltoppene på Kvaløya og vi har de majestetiske Lyngsalpan i Ullsfjord.

La oss ta vare på mangfoldet som byen og bygden byr på – By og land hand i hand.