Debatt

Da damene dro – politikerne må få øynene opp!

I Tromsø har det sluttet, og skal slutte, til sammen fem kvinnelige fastleger, og dette i en periode på bare 7-8 måneder. Det er et alvorlig tegn på at nå må virkelig noe gjøres fra kommunens side for å beholde de kvinnelige legene i allmennpraksis.

Stian Martinussen, spesialist i allmennmedisin og fastlege ved Langnes legesenter AS.  Foto: John Strandmo

meninger

To kvinnelige fastleger har sagt opp ved Langnes legesenter AS og er erstattet med to mannlige fastleger. Tre har sagt opp ved Skansen legesenter, og skal jobbe ut oppsigelsestiden. Meldingene fra kvinnene er klare: Det er ikke forenelig med et moderne familieliv å være fastlege.

Flere av kvinnene er spesialister i allmennmedisin. Det er en svært alvorlig utvikling når etablerte spesialister slutter i yrket. At det er fem kvinner i løpet av en 7-8 måneders periode som slutter, er dessverre ingen tilfeldighet.

Fakta: Alle fastleger i Tromsø kommune er selvstendig næringsdrivende med en driftsavtale med Tromsø kommune. Avtalen sier blant annet følgende: Legene skal ta imot pasienter 44 uker i året, 28 timer i uka ved 100 prosent hjemmel, mange fastleger har også en kommunal stilling 1 dag i uka. En slik stilling kan kommunen pålegge legen.

Som selvstendig næringsdrivende får man ingen sykepenger de første 16 dagene, man har ingen sykt barn-dager og man får ikke pensjon.

Det finnes i dag ingen alternativer om man ønsker å jobbe som fastlege i Tromsø kommune, og det er ikke kommet noen signaler fra Tromsø kommune om andre alternativer, som fastlønnsavtale for etablerte fastleger på tross av varsel om at det mangler alternativer allerede i november 2017.

ALIS-nord er et annet spørsmål. Det nytter ikke å rekruttere inn i et yrke man ikke kan stå i. Gjør man noe med betingelsene, årsaken til at erfarne fastleger slutter, har man i samme vending løst rekrutteringskrisen. Dette ser det ikke ut til å være noe politikere forstår, hverken lokale eller sentrale.

Verdens beste yrke – å være fastlege – er dessverre ikke lenger forenelig med et moderne familieliv. Arbeidsbelastningen har blitt for stor. Krisen vi ser i kommune etter kommune, store som små, eskalerer fra uke til uke. Derfor haster det mer enn noen gang med strakstiltak. Politikere sentralt og lokalt må på banen nå!