Debatt

Vi trenger en byvekstavtale for å gjøre Tromsø til en bedre by å leve i

Konsekvensen av å skrote bompenger, som Enoksen og Magnussen ønsker, er at veinettet i Tromsø vil kollapse om noen få år.

SKOLEVEI: SVs Peter Andre Jensen minner om fordelene ved en byvekstavtale, som bedre skolevei for barna. Her krysser elever Langnesveien på vei til Prestvannet skole i vinter.   Foto: Ronald Johansen

meninger

Ann-Sissel Enoksen fra By- og Landlista listet i et svarinnlegg til min kronikk i Nordlys opp en lang rekke enkeltgrupper som vil rammes når bompenger blir innført også i Tromsø.


 

Noen dager senere kom Peter Krogseng Magnussen fra Liberalistene med et innlegg i iTromsø der han fremførte mer av den samme kritikken. Men både Ann-Sissel Enoksen og Peter Krogseng Magnussen har glemt å stille seg spørsmålet: Hvem vil bli rammet dersom vi ikke får innført bompenger som er en forutsetning for å få inngått en byvekstavtale med staten?

Svaret er at absolutt alle innbyggere i Tromsø vil bli rammet dersom en byvekstavtale glipper, og de som vil bli rammet hardest er nettopp de gruppene Enoksen og Magnussen tilsynelatende er så opptatt av å beskytte, som barnefamilier, unge og innbyggere med dårlig råd.

Bompenger skal ikke innføres i Tromsø som en slags nymotens straffemetode, men som en del av en helhetlig plan for en helt nødvendig opprusting av byen vår. Tromsø SV ønsker nemlig at Tromsø skal bli en by der ungene våre kan sykle eller gå trygt til skolen, til venner og til fritidsaktiviteter. Vi ønsker oss en fremtid der luftforurensingen er lav, og der støy fra trafikken reduseres for et bedre bomiljø i bydeler med mye trafikk.


Debatt

Vil SV kontrollere livene våre ved hjelp av bompenger?

Bompenger handler om å kontrollere folk sine vaner og ikke om å finansiere veier.

 

Vi ønsker oss et Tromsø der det å bruke kollektivtilbudet er like enkelt og forutsigbart som å bruke bilen, og vi ønsker oss et veinett som gjør at de som er avhengige av å bruke bil faktisk kommer seg dit de skal uten å stampe i endeløse køer hver morgen og ettermiddag. Og vi i SV tror at en byvekstavtale med staten er den riktige metoden for å oppnå alt dette.

Konsekvensen av å skrote bompenger, som Enoksen og Magnussen ønsker, er at veinettet i Tromsø vil kollapse om noen få år som en følge av veksten i biltrafikken, at barna som vokser opp innenfor bygrensene ikke kan sykle eller gå trygt til skolen, og at barna må vokse opp i en by med høy luftforurensing og støy på alle kanter.

En bedre oppvekst er noe vi i Tromsø SV synes det er verdt å betale litt for. Det har faktisk Ann-Sissel Enoksen vært enig med oss i tidligere, da hun som medlem av Senterpartiet snakket varmt om å få satt i gang bygging av en bompengefinansiert E8 i Ramfjorden for å ivareta helsen og sikkerheten til de som bor der.

Vi står foran en situasjon der det er en regning som må betales. Enten betales denne regningen gjennom bompenger, som vi i Tromsø SV vil, eller så betales regningen av barna i byen gjennom helseplager, utrygge skoleveier og dårlige oppvekstvilkår. Om ikke Ann-Sissel Enoksen og Peter Krogseng Magnussen foretrekker det siste, er det uansett konsekvensen av politikken deres.

Vi vet det fordi Tromsø har sagt nei til bompenger før. Fadesen E8 gjennom Ramfjorden står i dag som et tydelig bevis på hvor galt det kan gå når man nekter å innse at det vil koste litt å få på plass løsninger som gjør Tromsø til en bedre by å leve i.