Debatt

Vil SV kontrollere livene våre ved hjelp av bompenger?

Bompenger handler om å kontrollere folk sine vaner og ikke om å finansiere veier.

Bompenger vil ramme hardest hos dem som har dårligst råd, mener Peter Krogseng Magnussen.  Foto: Jon Tere Eiterå

meninger

Oddvar Nygård har sagt at det er et udiskutabelt faktum at bompenger er en svært usosial avgift som rammer de med svakest betalingsevne hardest. Jeg og resten av Liberalistene er enige. Peter Andre Jensen fra Sosialistisk Venstreparti kaller dette for «populistisk svada» og sier at Nygård «drar debatten i feil retning». I feil retning for hvem?

Jeg lurer på hvorfor det er galt å tenke på de med dårligst betalingsevne. Er det negativt å være populistisk? Ordet populisme kommer fra latin og betyr å sette folket fremfor eliten. Betyr det at SV og Jensen støtter eliten? Det kan i så fall være noe av grunnen til at SV vil at de med svakest betalingsevne skal betale bompenger.


Debatt

Vi trenger en byvekstavtale for å gjøre Tromsø til en bedre by å leve i

Konsekvensen av å skrote bompenger, som Enoksen og Magnussen ønsker, er at veinettet i Tromsø vil kollapse om noen få år.

 

Jensen snakker om at den typiske bilisten er en middelaldrende mann i aldersgruppen 35–50 år med solid husholdningsinntekt, mens den typiske bruker av kollektivtrafikk er en deltidsarbeidene kvinne med lav inntekt. Han henviser til RVU 2013/14 fra Transportøkonomisk institutt.

Jeg har gått til kilden og funnet ut at det ikke er riktig like enkelt som det Jensen skal ha det til. Fordi 88 prosent av husholdningene i dette landet har tilgang til bil, både kvinner og menn. Hvordan kan han da si at dette bare rammer middelalderne menn? Og hvorfor er det egentlig greit å ramme dem uansett? Hans argumentet blir i mine øyne en klassisk splitt- og hersketeknikk hvor Jensen forsøker å sette kvinner opp mot menn, og menn opp mot kvinner. Noe som sjeldent fører med seg noe annet enn polarisering.

Jeg har forresten en middelaldrende mann til venn. Da jeg fortalte ham om dette utsagnet, kunne han ikke skjønne hvordan bompenger skulle få ham til å kjøre mindre bil. Argumentet til Peter A. Jensen kollapser av seg selv. Dersom bompenger skal fungere må satsen være så høy at min venn slutter å kjøre bil. Noe som blir å skje lenge etter at alle småbarnsfamilier har sluttet å kjøre bil.

Hovedgruppen som Jensen ikke nevner en løsning for er småbarnsfamiliene, enslige forsørgere, de som bor i Tønsvika og jobber på Kvaløya og motsatt. Dersom han og SV sin utopi slår til, vil veiene bli reservert for de med størst lommebok. De med dårligst råd må trygle kommunen om gode busstilbud og eventuelt havne i klørne til politikere som Jensen, som vil «kompensere» de han lammer med litt mindre betaling i barnehagen, bare du stemmer på SV. Dette vil gi økt byråkrati, et mer komplisert skattesystem og gjøre folk avhengig av offentlige stønader.

Hvis man ser til Oslo vil man se en voldsom økning av konkurser. Folk har mistet jobbene, familier har dårligere råd og livskvaliteten for disse har gått ned. Jeg frykter at SV ikke har tenkt over at dette kan ramme Tromsø også.

Den svært vanlige løgnen som «alle» bompengetilhengere kommer med, er at vi «må» ha bompenger dersom vi skal ha en byvekstavtale. Tirsdag 30. april hørte jeg på Erna Solberg da hun var på Skarven. Hun sa rett ut at byene velger selv hvordan de skal kreve inn pengene for at staten skal bli med på en «byvekstavtale». Dersom Tromsø skal ha en byvekstavtale, kunne vi ha beholdt dagens ordning som treffer jevnere og er billigere å administrere.

Det er veldig fint at Peter A. Jensen sa det på vegne av hele SV. Han sier at bomringer i byene handler nemlig ikke bare om å få inn kroner og øre, men også om å inspirere til adferdsendring. «Inspirere» er vel strengt tatt en finere måte å si «tvinge» på.

Bompenger handler om å kontrollere folk sine vaner og ikke om å finansiere veier. Hvorfor mener Jensen at det er greit å fortelle folk hvordan de skal leve livene sine? Det er en gammeldags autoritær tankegang.

Vi i Liberalistene mener at bilistene har betalt nok for veiene. Bompenger vil ramme hardest hos dem som har dårligst råd. Mye vil bli dyrere som for eksempel fritidsaktiviteter og kjøring til og fra trening, veien til jobben for dem som må kjøre bil. Henting og levering i barnehagen, søndagskaffen hos venner eller familie. Liberalistene sitt livssyn er at mennesker er født frie. Å regulere menneskers mobilitet på denne måten hører ikke hjemme i et sivilisert samfunn.