Debatt

Bygger barnehage og nekter boligbygging

Det nytter lite å påpeke at man skal legge til rette for gode lokalsamfunn, hvis dette ikke gjenspeiles i hverdagspolitikken.

Ann-Sissel Enoksen, 1.-kandidat, By- og Landlista i Tromsø 

meninger

I et felles leserinnlegg opplyser Aps fem distriktsrepresentanter at det er en forutsetning at viktige velferdstjenester som barnehage, skole og legekontor også må være på plass i distriktene, og at Ap skal legge til rette for gode lokalsamfunn. By- og Landlista er helt enig med Ap i at både barnehage, skole og legekontor er en selvfølge og en forutsetning for å fremme bosetting i distriktene.


Debatt:

By og land – hand i hand

Det er en uro i Distrikts-Norge. Samme uro eksisterer i vår egen kommune, skriver flere av listekandidatene til Ap.

 

For kort tid siden leste vi i mediene at administrasjonen ønsket å stoppe byggingen av den nye barnehagen på Trondjord på grunn av fremtidig lavt barnetall. Nå settes heldigvis administrasjonens forslag til side etter det politisk ledelse kan bekrefte, og byggingen av den nye barnehagen vil gå som planlagt, og det er bra!

Så vet man at barnetallet av naturlige årsaker ofte kan variere fra år til år, og at man da må se på historikken i forhold til tidligere drift (størrelsen på barnegruppa over år).

Det er derfor svært viktig å legge til rette for bosetting i distriktene. Når flere flytter til, vil også barnetallet øke. Kvaløyvågen er nettopp et slikt eksempel. Her fins ikke et eneste hus til salgs. Få timer etter at siste hus var lagt ut for salg, ble det solgt.

Det beklagelige er at folket i Kvaløyvågen får avslag på sine søknader om fradeling av tomter, til tross for at disse omsøkte tomtene ligger i et boligområde. Begrunnelsen for avslagene fra dem som vil «ta vare på og utvikle hele kommunen» (Kystens hus-erklæringen, 2015) er at de nevnte tomtene ligger innenfor 100-metersbeltet, til tross for at tomtene befinner seg ovenfor hovedveien. Forstå det den som kan.

Til tross for at nevnte avslag er påklagd flere ganger, har man fortsatt ikke fått medhold hos disse som i mediene hevder å «spille på lag med distrikts-innbyggerne». By- og Landlista kjenner distriktene, og de topografiske forholdene i disse områdene. Vi vil jobbe for at det skal bli lettere å få fradelt tomter og å bosette seg i distriktene.

Når det nå nærmer seg valget og det politiske regnskapet skal gjøres opp, kan vi ikke la være å undres over at det i Kystens hus-erklæringen (2015) også fremheves at næringslivet i distriktene skaper store verdier og at lokalsamfunnene må få ringvirkning av det.

I Kvaløyvågen omsetter fiskebruket hvert år for over 50 millioner kroner, noe som også bidrar godt til kommunekassa i skatter og avgifter, uten at flere får lov til å bosette seg der ute. Det nytter lite å påpeke at man skal legge til rette for gode lokalsamfunn, hvis dette ikke gjenspeiles i hverdagspolitikken.