Debatt

Senior Høyre ønsker å markere avstand fra bompengeforslaget for Tromsøya

Uttalelse fra Tromsø senior Høyre.

Bodil Ridderseth Larsen, leder i Tromsø senior Høyre. 

meninger

Styret og medlemsmøtet i Senior Høyre ønsker å markere avstand fra bompengeforslaget for Tromsøya slik det foreligger.

Det foreslåtte opplegget har klar usosial og urettferdig soneinndeling, for dyr innkreving, dårlig prioritering av veiprosjekter og for mange sykkel-/gangprosjekter. Opplegget bør utsettes og revurderes når bedre innkreving kan innføres, for eksempel med GPS og satellitter.

Bedre innkreving fjerner soneinndelingen og bomstasjonene. Bomstasjoner gir dyrest innkreving, og bomsonene er en grovt usosial intern bydelsgrensesetting over hele Tromsøya. Soneopplegget rammer barnefamilier hardest.

I mellomtiden har vi drivstoffavgift og belønningsordningen for kollektivtrafikk. Drivstoffavgiften kan uten avgiftstap forhøyes med 1–2 kroner per liter, hvis prioriteringen av prosjekter i Tenk Tromsø endres til bedring for bilveiprosjekter.

Håkøytunnel kan bygges uten Tenk Tromsø med egne bompenger ved å forkaste Selnesbrua.

Drivstoffavgift betales etter kjørelengde og blir klart mer rettferdig enn bomsonene. Sonene krever også dyre veiomlegginger, sonegrensesperringer, nye omkjøringer og mer køkjøring.

Det er uklart om EØS-avtalen tillater at bompenger fra bilistene kan brukes til veier for gange/sykkel/kollektiv, som bilistene ikke får nytte av. Kommunestyret må kreve utredet det som Vegvesenet unnlater å utrede. Det gjelder også at bilgassutslippene er redusert med langt over 10 prosent, når man tar hensyn til endringer i bilparken de tre siste årene.

Miljømålet i Tenk Tromsø er 10 prosent kjørereduksjon over 15–20 år. Bileierne har gjennomført slik utslippsreduksjon og mye mer. Når miljømålet allerede er oppfylt, så er grunnlaget for bompengene enda mere tvilsomt.