Debatt:

Lover og regler i Finnmark og Troms

I avisenes spalter og ute blant folk har den forestående sammenslåing av de to fylkene lenge vært ett hett tema med til dels steile fronter.
meninger

Et klart flertall av finnmarkværinger, både de som bor i Finnmark (og kanskje særlig de som ikke bor der), har gitt klar melding om at fylket må bestå. Frontfigurer som fylkesordfører Ragnhild Vassvik, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, Rødts Jens Ingvald Olsen, for ikke å snakke om et stort antall redaktører og kommentatorer, har okkupert milevis av spalteplass i sakens anledning. Likevel så savner jeg en grundig vurdering av den juridiske siden av sammenslåingen.

For et spørsmål som er lite belyst er om alle de lover og forordninger som til nå bare har vært gjeldende i Finnmark også skal gjelde helt til Kvæfjord og Tjeldsund sørvest i Troms? Som gammel abonnent på tidsskriftet «Ottar» vil jeg rette søkelyset på nr. 5 2016 med tittel «Hvem eier hva i Finnmark». Her reises det viktige og interessante spørsmål:

«Finnmark – tidligere statlig eierskap på sviktende premisser» av Steinar Pedersen.

«Rettskartlegging i Finnmark – siste etappe i ”de lange tidsaksers juss» av Jussi Erik Pedersen.

«NIKUs sakkyndige utredninger for Finnmarkskommisjonen» av Eythorsson og Thuestad.

«Finnmarkskommisjonens rapport om Nesseby og Svartskogen».


Intervjuet:

Hun skal føre Troms og Finnmark sammen: – Jobben er risikabel, og fallhøyden er stor

Kvinnen som skal føre Troms og Finnmark sammen frykter ikke konflikt, men tviler på at det blir mange enstemmige avgjørelser fremover.

 

Her er det mye innviklet juss, og man kan spørre: Har fylkespolitikerne i Troms satt seg skikkelig inn i alt dette før sammenslåing? Skal for eksempel Finnmarksloven gjelde bare til kommunegrense mellom Alta og Kvænangen, eller skal den gjelde helt til Kvæfjord – Tjeldsundområdet sørvest i Troms? Mens det i Troms fylke er stort sett private eiendommer, så er Finnmark fremdeles preget av sitt tidligere statlige eierskap.

I en folkeavstemning (som visstnok ikke er offisielt anerkjent) sa finnmarkværingene et klart nei til sammenslåing. Om det skulle vært avstemming her i Troms, så ville også jeg stemt nei til sammenslåing. Nettopp på grunn av disse fortsatt uklare juridiske forholdene, så vet vi i Troms egentlig ikke hva vi går til.

Etterlyser design-forslag til det nye fylkesvåpenet

Troms og Finnmark fylkeskommune inviterer deg til å tegne det nye fylkesvåpenet.