Debatt:

Skal den kommunale selvråderetten trumfe alt i snøskutersaken?

Snøskuter kan danne grunnlaget for splid og konflikter i et lokalsamfunn.
meninger

Vi i Norsk Friluftsliv har fått utallige bekymringstelefoner fra lokalmiljøer der snøkuterløyper vurderes opprettet, eller er opprettet. Å være motstander av noe som sterke krefter i et lite lokalsamfunn fronter hardt, er ofte vanskelig. Da er det enklere å ringe til noen utenfra. Denne gangen kom telefonen fra Bardu.

Vi anerkjenner at folk har forskjellige motiver for å kjøre snøskuter og at snøskuteren har en spesiell plass i nord. Men vi må huske at det er en skjev konflikt mellom snøskuterførere og de som tar beina fatt. De som går for egen maskin, drives ofte av naturen og stillheten. For disse er gjerne turen selve målet. Den som kjører snøskuter opplever gjerne ikke skiløperen som et problem, men for skiløperen kan møtet ødelegge noe av naturopplevelsen.


Tromsøværingene strømmer til scooter-paradis: – Det blir litt herjing. Det er jo gøy med fart

Hvis ønsket ditt var å komme til høyfjellet for å finne ro og nyte naturen, så er du nok på feil plass.

 

Kommunene fikk i 2015 mulighet til å anlegge snøskuterløyper, men som med annen forvaltning må kommunene forholde seg til et nasjonalt regelverk. Bardu kommune har to ganger, av to ulike fylkesmenn, fått nei til snøskuterløype over Leinavatnet, grunnet hensynet til naturmangfold og friluftsliv. Det vanlige hadde vært å ta denne avgjørelsen til etterretning, gå videre og se på andre muligheter.

Det er forståelig at de som ivrer for snøskuterløyper ønsker å få tilgang til Leinavatnet, men området er et viktig regionalt og nasjonalt friluftslivsområde, også vinterstid. Kommunen har selv fastsatt at området rundt Leinavatnet er et svært viktig friluftslivsområde. Denne kategorien brukes kun for noen spesielle områder. Leinavatnet er et av disse.


Syv av ti ønsker bedre kontroll av snøscootere

Dette kommer fram i en undersøkelse utført av Ipsos for Norsk Friluftsliv.

 

Det er rett at kommunene fikk et utvidet skjønn i arealsaker fra 2019 (jamfør endringene i Forvaltningsloven), men trumfer dette skjønnet alt? Vi mener nei!

Nå skal en settefylkesmann behandle saken for tredje gang og vi håper og tror at fylkesmannen gjør jobben sin og prioriterer naturen og friluftslivet, i tråd med lover og regler, og nasjonal politikk. Så kan Bardu kommune eventuelt ta saken videre i rettsapparatet, så får vi prøvd saken juridisk.


Får kjøre med snøskuter

Arctic Center i Håkøybotn får tillatelse til å drive investorkjøring med snøskuter og beltet ATV.

 

Vi har i dag et forbud mot motorisert ferdsel i utmark, med noen unntak. Kommunale løyper for fornøyelseskjøring er et av disse unntakene, men forutsetningen er at kommunene forvalter lovverket og ivaretar både naturverdier og de ulike brukergruppene på en god måte. Dette ansvaret forventer vi at kommunene tar, når de har fått denne tilliten fra Stortinget.