Kan vi leve av helsenæring?

For å innfri folks forventninger om et langt og godt liv og økt kvalitet i helsetjenesten, trenger vi en innovativ helsenæring som kan utvikle enda bedre medisiner, tjenester og behandlingsutstyr.
meninger

Regjeringens helsenæringsmelding legger grunnlaget for at målene om å skape pasientens helse- og omsorgstjeneste kan oppnås samtidig som Norges potensial som verdensledende helseinnovatør ivaretas. I møte med helsetjenesten forventer vi jo alle å få den hjelpen vi trenger, når vi trenger den! Utvikling av smarte løsninger bidrar til økt selvstendighet og god ressursbruk. Slik blir livet bedre for både pasient og pårørende.

Hvordan kan så politiske tiltak sørge for innovasjon i en bransje som skal fremme en enda bedre og mer effektiv helsetjeneste? Et viktig stikkord er hvordan vi gjør offentlige innkjøp.

Helsetjenesten mangler en sterk tradisjon for å samarbeide med det private, og næringslivet melder om at de sliter med å nå inn til helsetjenesten. Vi jobber for et bærekraftig velferdssamfunn – tverrpolitisk, på alle områder. Men ingen helseinnovatør kan satse på gode ønsker alene.

Politikk og ideologi utgjør en forskjell. Gründerskap og finansiering trenger gode rammebetingelser. Men først av alt må næringslivet slippes til!

Helsenæringen kan bidra til mer effektiv ressursbruk, økt verdiskaping, nye lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor, og å gjøre helse- og omsorgstjenestene bedre – et skikkelig kinderegg for et bærekraftig velferdssamfunn.

Noen har kalt helsenæring Den nye oljen. Jeg liker ikke den parallellen så godt. Men jeg stiller meg bak spørsmålet, kan vi lære noe av oljebransjen? Svaret er selvfølgelig ja. Helsesektoren bør gjøre som oljebransjen: Utvikle en leverandørstrategi. Alle gode krefter må slippes til på alle områder, slik at helsenæringen får mulighet til å blomstre.

Samarbeidet med den offentlige helse- og omsorgstjenesten må styrkes. Det er derfor gledelig at næringslivet selv melder tilbake at denne stortingsmeldingen er «overraskende konkret». Den tar for seg barrierene som norsk helsenæring står overfor, og beskriver hvordan man skal kunne komme over disse.

Vi vil ha helsetjenester og samarbeid med ulike aktører som bidrar til innovasjon, mangfold, valgfrihet og kvalitet i tjenestetilbudet. Innkjøperne har en stor del av ansvaret. Erfaringer og innspill fra næringen viser at et velfungerende hjemmemarked er nødvendig for at norske bedrifter skal lykkes i globale markeder.

Helsenæringsmeldingen danner fundamentet vi trenger for å bygge Norge som et helsenæringsland. Vi trengte en felles problemforståelse for å sikre riktig retning og hastighet i videre vekst og utvikling.

Vi skal leve av helsenæringen i dobbelt forstand; både gjennom bedre helseleveranser og flere arbeidsplasser. Norge skal bli et helsenæringsland!