En tsunami på vei mot land

Ungdommer kan i dag se langt etter egne kvoter.
meninger

De omfattende strukturelle endringene som har foregått i lang tid på havsiden i sjømatsektoren er i ferd med å slå inn over landindustrien som en tsunami. Jeg er redd at den vil gjøre uopprettelig skade og etterlate små kystsamfunn i Nord-Norge i ruiner.

Fra 1950 og fram til i dag har antall fiskere som deltok i det tradisjonelle lofotfisket gått fra 20.000 til noen få hundre og antall fartøy har blitt redusert i samme skala. Selv om volumet som tas opp har holdt seg forholdsvis stabilt, har industrialiseringen av bransjen ført til at retten til å fiske havner på stadig færre hender.

Ungdommer som drømmer om å gå inn i en bransje som har holdt liv i familien gjennom generasjoner, kan i dag se langt etter egne kvoter. Store aktører med enda større finansielle muskler har bidratt til en prisøkning på fiskekvoter som får prisveksten i boligmarkedet i Oslo til å se ut som et blaff.


Reportasjen:

Fiskerne får rekordhøy pris for skreien, men Simon Haugen (24) har ikke råd til egen kvote

Mandag kom tre fiskere inn med rundt 8 tonn skrei til fiskemottaket i Oldervik. Med en kilopris på 31 kroner gir det en inntekt på 248.000 kroner på 18 arbeidstimer. Likevel hadde ikke fisker Simon Haugen (24) råd til å ta ut lønn i fjor.


Når en skipper på en liten 9 meters sjark når som helst kan selge sin kvote for 3 millioner kroner, så er det lett å forstå at han har vanskelig for å si nei. Kjøperen er i ni av ti tilfeller de store kystrederiene med båter på 30–40 meter. En slik båt kan fint håndtere 30–40 små kvoter.

I dag sysselsetter bedriften bak en 9–10 meters sjark som regel 2 personer. En kystbåt på 30–40 meter sysselsetter 5–7 personer. Det vil med andre ord si at hver eneste store båt med 30–40 små kvoter representerer minst 50 arbeidsplasser som har forsvunnet.

De store båtene er dessuten mye mer mobile og vi ser stadig oftere at de leverer fangsten sin helt andre steder enn de mindre båtene. Da sitter det lokale fiskemottaket igjen uten tilgang til råstoff og det lokale bunkeranlegget sitter igjen uten båter å fylle. Ringvirkningene er enorme for små kystsamfunn.

Det er helt åpenbart at utviklingen vil få katastrofale følger for landindustrien og føre til at en lang rekke anlegg langs kysten blir borte eller reduseres betydelig. Samtidig vil noen få gjenværende anlegg bli mye større. Men hva skjer da med en flott bygd som for eksempel Ballstad i Lofoten? Hva skjer med slippen der? Hva skjer med den lokale handelsnæringen og så videre?

For hvor mange industrianlegg trenger man egentlig på land om det blir stadig færre båter, og disse er så mobile at de kan levere nær sagt hvor som helst?


Forskere lurer på om fiskeindustrien er godt nok rustet for fremtiden: – Mange unge fiskere har aldri opplevd nedgangstider

Hvordan skal fremtidens fiskeindustri se ut? Mens dagens unge fiskere opplever gode tider, påpeker forskere ved Nofima at industrien må sikres for fremtiden.


Beslutningstakerne må ta et valg og være tydelig på konsekvensene av det valget. Hvis man ønsker en norsk fiskeindustri med 1–2 anlegg og noen få båter som håndterer en felles verdi som vil legge ned tusenvis av arbeidsplasser og bedrifter langs kysten av Norge, så er man i ferd med å få det ønsket oppfylt.

Det mest tragiske er at denne utviklingen skjer parallelt med en stadig høyere etterspørsel etter norsk kvalitetssjømat verden over. Og det er ikke bare fileten som er ettertraktet lenger, men rognen, magen, hodet, kjakene og ryggbeinet.

Det er fremdeles et enormt utappet potensial i denne bransjen som med god tilrettelegging, tilgang til riktig kapital og mye stå på-vilje vil kunne holde liv i svært mange av de kystsamfunnene som nå er i ferd med å forvitre.

Spørsmålet er bare hvor lenge det fremdeles er en fiskenæring igjen på disse stedene som kan gjøre noe med det.