Debatt:

Arbeiderpartiet, studenter og troverdighet er tre ord som ikke hører sammen

I et innlegg i Khrono 20. mai, påstår nasjonale talspersoner for Arbeiderpartiets studentlag at regjeringen bedriver forræderi mot studentene. For det første er det feil, og for det andre har ikke Arbeiderpartiet eller noen av dets underorganisasjoner troverdighet når det kommer til studentpolitikk.
meninger

Studentsamskipnadene har ansvaret for å bygge studentboliger i Norge og er de som kan søke tilskudd fra staten for å delfinansiere denne byggingen. Regjeringen og Høyres mål har vært å bygge 2000 studentboliger i året. Det har dessverre ikke latt seg gjøre. Ikke fordi det ikke har blitt prioritert av regjeringen, men fordi det ikke er etterspørsel til å bygge så mye.

Jørgen Bunk Olsen: 1. nestleder, Høyres Studenter Tromsø.   Foto: Joakim Breivik

 

Etterspørselen til å bygge studentboliger kommer ikke nødvendigvis av hvor mange studenter som står uten boplass ved studiestart hvert år, men av kapasiteten til studentsamskipnadene. For å finansiere resten av boligbyggingen, må studentsamskipnadene låne midler. En del er altså statlig finansiert, mens resten er lånefinansiert. Når en studentsamskipnad ikke har anledning til å ta opp mer lån, vil det heller ikke være mulighet for å bygge flere studentboliger for en periode fremover.

Derfor blir midler omdisponert i revidert nasjonalbudsjett. Pengene på den posten blir ikke brukt. Alle studentsamskipnadene som har søkt tilskudd for å bygge nye studentboliger har fått dette. Det er ingen grunn til å tro at studentsamskipnadene er misfornøyde med tilskuddet som gis for nybygging av studentboliger.

Videre er det interessant å se at Arbeiderpartiets studentlag av alle kritiserer regjeringen for hva den har gjort for studentene. Sannheten er jo at studentenes stilling ble svekket årlig under Stoltenberg-regjeringen, mens den er bedret hvert eneste år under Solberg-regjeringen. Det kan illustreres på flere måter.

Vi kan ta Tromsø, byen hvor jeg studerer og Ida-Elise Seppola har studert og vært studentleder, som eksempel. I 2010, 2011 og 2012 ble det ikke bygget en eneste studentbolig her. I 2013 ble det bygget 56 hybelenheter. Siden da har Solberg-regjeringen gitt midler til bygging av nesten 900 boliger i Tromsø. Det viser at det er forskjell på hvem som sitter i regjering. I tillegg kan vi nevne studiestøtten, som under Stoltenberg-regjeringen ikke ble indeksregulert en gang. Under Solberg-regjeringen er den økt i form av større tilskudd per måned, i tillegg til at elleve måneders studiestøtte innføres skrittvis.

Problemet til Arbeiderpartiets studentlag er at de kun viser til alternative budsjetter. Budsjetter laget av politikere uten egentlig budsjettansvar og som kan bevilge mer penger til alt, uten å måtte stå for prioriteringen sin i ettertid. Det er kanskje et passende bilde på hvordan Arbeiderpartiet driver landet og studentpolitikken.

Én ting er i alle fall sikkert: Høyre leverer til studentene. Det har vi gjort siden 2013 og det skal vi gjøre så lenge vi sitter i regjering. Vi tar studentene på alvor, i motsetning til Arbeiderpartiet og deres studentlag. Vi kommer ikke bare med tomme løfter, vi leverer.