Debatt

Hurtigbåten: En grønnere reise på en blå vei

Når vi nå skal møte skjerpede krav om lave utslipp fra transporten, blir det synlig hvor sårbare vi er i nord, nesten helt avhengige av fossilt drivstoff og et transportnett som ikke henger godt sammen.

Morten Skandfer, 1.-kandidat Tromsø Venstre. 

meninger

Hurtigbåtene knytter Troms sammen langs kysten. Sjøen har vært hovedveien lenge. Utdanning, helsetilbud og næringsliv er avhengig av at hurtigbåtene fungerer godt.

Når vi nå skal møte skjerpede krav om lave utslipp fra transporten, blir det synlig hvor sårbare vi er i nord, nesten helt avhengige av fossilt drivstoff og et transportnett som ikke henger godt sammen. Derfor må det gjøres mye med veitrafikken, og mer gods må på kjøl.

Vi trenger jernbane også, som del av et sammenhengende transportsystem fra kyst til marked og mellom byene. I dag er det hurtigbåtene som er vår «jernbane» i Troms. Men utslippene av klimagasser fra disse er for høye. Hurtigbåter er i dag blant transportsegmentene som har høyest utslipp per passasjerkilometer.

Regjeringens ambisjon er å halvere utslippene fra skipsfarten innen 2030. Da må vi få til overgang til null- og lavutslippsteknologi i alle fartøyskategorier. De seneste årene har det vært en formidabel utvikling i retning av nullutslippsferger, blant annet som resultat av at staten og fylkeskommunene har stilt miljøkrav i offentlige innkjøp. Dette har bidratt til å redusere klimagassutslippene.

Regjeringen ønsker at hurtigbåtene følger etter. I tiden fremover vil mange fylkeskommunale hurtigbåtsamband lyses ut med kontrakter som skal gjelde for tiden fram mot 2030. Offentlige anbudskrav vil være viktig for å sikre en utvikling mot null- og lavutslippsløsninger for hurtigbåter.

Regjeringen foreslår derfor at det bevilges 25 millioner kroner til en midlertidig øremerket satsing i Klimasats som skal fremme null- og lavutslippsteknologi i fylkeskommunale hurtigbåtsamband. Dette vil legge til rette for at vi på sikt kan se den samme positive utviklingen for hurtigbåter som for ferger.

Det vil ruste oss bedre i nord for å møte skjerpede utslippskrav. Det blir en viktig brikke i omleggingen av transporten til et sammenhengende system med lavutslippsteknologi. Som vi trenger!