Kuttene i helse og omsorg:

Utviklingshemmede blir igjen utsatt for store belastninger og nedprioriteringer

Brukerrådet for Avlastninga for barn og unge med utviklingshemming er sjokkert over de innsparingsforslag som er presentert av Tromsø kommune.

Arkivfoto: Ronald Johansen 

meninger

Tjenesten for utviklingshemmede i Tromsø kommune har i utgangspunktet store mangler. Nå kommer konsekvensanalysene av de foreslåtte kuttene.


Edith (96) protesterer mot matkutt: – Skal de gjøre oss enda slankere?

At det nå foreslås å kutte kostverter og redusere antall måltider ved sykehjemmene får ansatte, beboere og eksperter ved UNN til å reagere.

 

Konsekvensanalyse utført av ledelsen for Avlastninga, for tiden Seminaretm er at nedbemanningen vil redusere individuelle tilbud. Alt skal foregå i grupper. Mange vil da ikke kunne være med på aktiviteter. Konsekvensen er at barn og ungdommer ikke vil kunne delta på sine faste, vanlige og viktige fritidsaktiviteter.


Kommunen går mot nok en økonomisk smell: Sprekker med 130 millioner kroner

Økonomirapport 1, som ble lagt fram tirsdag, viser nemlig til et stort forventet merforbruk innenfor helse-, pleie- og omsorgssektoren.

 

Avbrudd fra faste rutiner vil kunne medføre store utfordringer. I verste fall vil de under et opphold være innestengt i Seminarets lokaler. Det er allerede redusert i administrative, pasientnære stillinger. Stillinger som trengs til organisering, rekruttering, ledelse og faglig opprustning. Nå skal lederstillingen reduseres ytterligere ved at leder samtidig skal lede en annen enhet.

Dette bør ikke gjennomføres! Et slikt tilbud er ikke et godt tilbud til våre barn og derved ikke avlastning for foreldrene. Utviklingshemmede og deres pårørende er igjen utsatt for store belastninger og nedprioriteringer.


Helse og omsorg skal spare penger ved å redusere bemanningen, fjerne 10 sykehjemsplasser og la institusjonsplasser stå tomme

Utålmodige politikere tok økonomirapporten til orientering, og lover å komme med egne sparetiltak innen sektoren til neste kommunestyremøte.

 

Avlastninga har for tiden lokaler i 5. etasje Seminaret. Administrativ og politisk ledelse er godt kjent med historikken, med midlertidige lokaler og flyttinger, og nå et tilbud i en institusjon hvor gruppene er store og det mangler uteareal. Kommunestyret lovet våren 2018 at dette tilbudet nå skulle prioriteres! Den nye avlastninga på Sommerlystveien er igjen forsinket, så hva er det en prioriterer?


Politikerne ut mot kuttliste: – Dette er fryktelig og urovekkende å lese

Formannskapet var ikke nådig i tilbakemeldingen på kuttforslaget administrasjonen la fram tirsdag. – Dette er politisk umulig.

 

Det finnes ingen alternative tilbud. Etter siste flytting fra Berglund til Seminaret våren 2018, har situasjonen bemanningsmessig blitt forverret. Det er nok personer i stillingene, men antall faglært personale er redusert, og erstattet av ufaglærte og midlertidige stillinger. En årsak til dette er ifølge ledelsen kuttene som har medført at en ikke har utlyst og ansatt ved vakanser i fagstillinger.


Helsehuset styrer mot et merforbruk på 19 millioner:

Foreslår å la plasser stå tomme for å spare penger

Helsehuset sliter med høyt sykefravær og store utgifter til vikarbyråer. Seksjonen legger fram flere tiltak for å komme i balanse i løpet av året.

 

For brukere av tilbudet merkes dette ved mange personale, ukjente personale, personale uten kjennskap til brukeres behov, liten kontinuitet og stabilitet. Det er høy sykemelding (23%). Brukerrådet er kjent med at det tilbys opphold hvor ikke alle vakter er dekket, eller dekket av ukjent personale, selv om deres barn ifølge retningslinjer krever kontinuitet. Personer med autisme vil være spesielt utsatte.

Dette har medført avlysning av opphold og belastning for barna da slitne foreldre ikke klarer omsorgen slik de skulle gjort.


UNN-ledelsen refser botilbudet til rusavhengige og psykisk syke

– Kommunen har ikke sett seg i stand til å levere botilbud som imøtekommer disse pasientenes behov, sier UNN-direktør Anita Schumacher.