Vi trenger en plan for reiselivet

Nå står sommeren for døra, og snart får vi besøk av turister fra hele verden som kommer for å oppleve fjorder og fjell, byer og bygder. Dette gir reiselivsnæringen vår mange og gode muligheter, men det følger også noen utfordringer med.
meninger

Mye at reiselivet vårt er basert på naturen og naturopplevelser. Da er det viktig å sørge for at turismen er bærekraftig – og at vi unngår slitasje på naturperler, forsøpling og forurensing som følger av masseturisme i sårbare områder. Vi må ta vare på den naturen som tiltrekker seg besøkende fra nær og fjern – og vi må sørge for at turismen skaper arbeidsplasser over hele landet og gjennom hele året. Da trenger vi en plan.


For ti år siden oppdaget Espen helt tilfeldig kongeporten på Senja — nå vil han ta folk med seg på guidede turer dit

Tromsøværingen Espen Minde og hans nyopprettede Legendary Adventure frister med noen spektakulære sommerturer på Senja.

 

Reiselivsnæringen er i sterk vekst og har store muligheter for ytterligere verdiskaping. Men fordi vi mangler et nasjonalt, politisk lederskap, utvikler næringen seg i dag stykkevis og delt, og helt uten helhetlige politiske målsettinger eller planer for næringen. Når næringsministeren sitter passiv, blir det i for stor grad opp til den enkelte kommune hvordan man utvikler reiselivet. Da blir det noe tilfeldig hvordan utviklingen blir.


FRA SIDELINJA

Hva kan vi lære av byen som er litt som Tromsø, bare større og lengre fram i utviklingen?

Å reise fra Tromsø til Reykjavik er det dummeste du kan gjøre. Mer av det samme. Lave temperaturer, lave trær. Høye fjell og høye priser. En nasjon bygget av nordlendinger og vestlendinger som fikk nok av Norge og startet sin egen nasjon til havs.

 

Turismen vokser og vil fortsette å vokse nasjonalt og internasjonalt. Reiselivet sysselsetter over 160.000 årsverk, og det er på tide at denne næringen blir tatt på alvor. Dette er jo en av de næringene vi skal leve av i framtida. Da må vi sørge for at vi sikrer økt verdiskaping i hele landet samtidig som vi klarer å ivareta lokalsamfunn og sårbar natur.


Hurtigruten inngår 100-millionersavtale med nytt tromsøselskap

Hurtigruten og gründerne i Brim Explorer ønsker å gjøre turistbransjen mer miljøvennlig.

 

Arbeiderpartiet etterlyser en nasjonal plan for utviklingen av Norge som reiselivsnasjon. Vi trenger konkrete mål og tiltak, en plan for handling. Vi må sette samferdsel, beredskap, finansiering og kunnskap i sammenheng. Nylig fikk vi høre at det er foreslått å kutte i markedsføringen av Norge som reisemål. Det mener jeg er feil ende å starte i. Næringen trenger flere verktøy, ikke færre.