Debatt

Det er ikke bompengene i seg selv som er usosiale. Det er samfunnet vi lever i som er usosialt

Hvis vi skal ha en by i fortsatt vekst, må vi legge til rette for det.

Thomas Birkeland, listekandidat for Tromsø Arbeiderparti. 

meninger

I en undersøkelse publisert av Nordlys svarer 9,4 prosent av tromsøværinger at de vil stemme på det nyoppstartede ensakspartiet Nei til bompenger. Samtidig har norske barn og unge satt historisk rekord i antall oppmøtte på streik i Norge noensinne i sine klimademonstrasjoner.

Byvekstavtale handler om mer enn bompenger. For meg handler det om å være fri: Å kunne regne med at bussen kommer tidsnok, å kunne sykle på besøk til en venn, å sende barna trygt til og fra skolen. Frihet til å kunne puste uten svevestøv i lungene. Friheten til generasjonene etter oss.

Det sies stadig: «Hvorfor kan vi ikke bare bygge all vei over skatteseddelen? Hvorfor skal ikke dere som går eller sykler betale?». Det er fordi vi bidrar mest av alle. Å velge å gå eller sykle til og fra jobb er det beste for samfunnet, for folkehelsa, for lufta, ja til og med for bilistene. Det at vi i byvekstavtalen bruker penger på gang- og sykkelveier og bedre kollektivtilbud, er også til det beste for bilistene. Én person til som velger sykkelen blir én bil mindre i kø. Enklere blir det ikke.

Byen vår er i sterk vekst, både når det gjelder innbyggere og aktivitet. Næringslivet i Tromsø taper flere titall millioner hvert år på å stå i kø. Hvis vi skal ha en by i fortsatt vekst, må vi legge til rette for det. Vi trenger infrastruktur, både gang- og sykkelfelt og bedre veier. Vi trenger å fjerne flaskehalsene i trafikken.

Så til det sosiale aspektet. Det er ikke bompengene i seg selv som er usosiale. Det er samfunnet vi lever i som er usosialt, og følgelig gjør det vanskeligere for noen å kjøre bil enn andre. Regjeringa gir skattekutt til milliardærene og sender regninga til alle oss andre. Det skaper ulikhet. Men vi må ikke føre dårlig klimapolitikk for å løse sosiale problemer.

Bompenger er ikke en avgift kun for å finansiere infrastrukturbygging. Vi må også kjøre mindre bil! Jeg er for en sosial politikk som minsker forskjellene, jeg er for en næringsvennlig politikk som gjør at vi kan fortsette å bygge Tromsø videre og jeg er for en fremtidsrettet politikk som tar klimaet på alvor.

Under 10 prosent vil stemme på det nyoppstartede ensakspartiet Nei til bompenger. 40.000 barn og unge streiker. Jeg vet hvem jeg ønsker å lytte til.