Debatt

Politikk måles i handling, ikke i ord

Hvis dere spør Høyre, har vi mange gode tiltak som skal sørge for at Tromsø kommune gjør enda mer i kampen mot klimakrisen.

Vil gjøre en innsats for bedre klima: Ragnhild Berg Nilsen, varaordførerkandidat for Tromsø Høyre.  

meninger

Fredag etter fredag står ungdom foran byggene hvor politikerne jobber og protesterer. De vil ha endring. Nå. For klimaet, kloden og alt som lever på den. Da er det minste politikerne kan gjøre å gi streikerne skikkelige svar på hva de faktisk har tenkt å gjøre med saken.

Forrige fredag streiket også Tromsøs ungdom for klimaet nok en gang. Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Gunnar Wilhelmsen, fikk muligheten til å kommentere streiken. Da han fikk spørsmålet om hvorfor de voksne bare snakket om problemet, i motsetning til å gjøre noe med det, sa han: «Det blir annerledes nå som det blir ny ordfører i Tromsø». Da kan vi vel alle juble, eller? Hvem har egentlig ordføreren i Tromsø nå? Er ikke det Arbeiderpartiet?

Mener Wilhelmsen at Arbeiderpartiet ikke gjør nok i Tromsø og alt skal bli så meget bedre bare han blir ordfører? I så fall er det en knusende dom av Arbeiderpartiet, fra Arbeiderpartiet. Men mest sannsynlig er det bare enda et eksempel på et svar fra en politiker som ikke skal gjøre så innmari mye med det han blir konfrontert med.

Så fremfor å komme med floskler og love at alt skal bli så meget bedre bare ordføreren bytter navn, så skal jeg fortelle hva Tromsø Høyre faktisk skal gjøre for klimaet og miljøet i Tromsø:

Vi har en rekke tiltak for en mer miljøvennlig kommune. Eksempelvis vil vi stimulere til bruk av piggfrie dekk, bygge ut og påby bruk av landstrøm for skip som ligger ved kai i Tromsø, redusere energibruken i kommunale bygg og legge om fra fossile energikilder til fornybare energikilder, men jeg vil særlig løfte fram tre tiltak.

For det første skal vi tilrettelegge for økt bruk av elbil og andre lavutslippskjøretøy. Skal vi klare å bli et utslippsfritt samfunn, må også fremkomstmidlene vår være utslippsfrie. Samtidig må vi anerkjenne at vi lever i en landsdel med store avstander og at mange har behov for bil. I stedet for å frata folk muligheten til å komme seg fram, må vi legge til rette for at de kan kjøre og komme seg fram med utslippsfrie alternativer. Ladestasjonstettheten i Nord-Norge har mye å gå på, men ladestasjoner er en nødvendig forutsetning for at folk skal kunne være trygg nok på elbilen til å kjøpe den.

For det andre vil vi stille miljøkrav i alle kommunens anbud og innkjøp. Som kommune kan man ikke peke på alle andre og holde festtaler, man må faktisk gjøre noe selv også. Et utmerket sted å starte her er å stille krav om at det kommunen kjøper også må være miljøvennlig. På den måten bidrar kommunen til å gjøre de miljøvennlige alternativene konkurransedyktige.

For det tredje vil vi utarbeide en lokal handlingsplan mot marin forsøpling og matsvinn. Disse er en stor kilde til klimagassutslipp som i tillegg bidrar til lokal forurensning og dårligere luftkvalitet, og det bidrar til at havene fylles med plast fremfor fisk. Et godt tiltak for å få ned matsvinnet er å støtte opp om Tromsø Matsentral som deler ut mat som ellers ville blitt kastet. Å sikre at Anne, Geir-Arne og alle de frivillige får fortsette det gode arbeidet er en god start.

Det er ingenting som er kulere enn engasjert ungdom, det er ingenting som er kulere enn noen som virkelig jobber for det de brenner for. Derfor er det viktig å ta klimastreikerne på alvor. Hvis dere spør Gunnar Wilhelmsen hva han skal gjøre med klimaet, svarer han «Gunnar Wilhelmsen».

Hvis dere spør Høyre, har vi mange gode tiltak som skal sørge for at Tromsø kommune gjør enda mer i kampen mot klimakrisen. For politikk måles i handling, ikke i ord.