Debatt:

SVs bompenger i Tromsø, CO2 og svevestøv

Er det rimelig å straffe bilbrukerne med ekstra bompenger når de har besørget radikal CO2-reduksjon uten bompengetvang?

Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix 

meninger

SV fordreier fakta for å begrunne ranet av bilbrukerne i Tromsø. Pål J Skogholt skriver i Nordlys 14. mai at svevestøv og CO2-utslipp er viktige faktorer som vil forbedres hvis vi får bompenger i Tromsø. SV er dessverre uten særlig kontakt med virkeligheten.

Når SV får påvist feiloppfatninger om CO2, svevestøv og bompengenes effekt, er det da håp om at de vil droppe eller utsette støtten til bompenge-eventyret?

De hevder at bilene i Tromsø slipper ut 60.000 tonn CO2 pr. år, årstall ikke oppgitt. Årstall er viktig, ettersom bileierne har utført en radikal reduksjon av CO2-utslipp de 3–4 siste årene, uten å tvinges av bompenger.


Skandfer: – Vi er ikke villige til å skrote hele byvekstavtalen for å få en borgerlig ordfører

Venstres ordførerkandidat Morten Skandfer avviser at det er aktuelt for partiet å være med på et kompromiss som forkaster byvekstavtalen i bytte mot ordfører og et politisk flertallssamarbeid på borgerlig side.

 

Er det rimelig å straffe bilbrukerne med ekstra bompenger når de har besørget radikal CO2-reduksjon uten bompengetvang?

SV hevder at Tenk Tromsø har for mange og store bilveiprosjekter, og for lite penger til gange/sykkel/kollektiv som skal få 55 prosent av pengene uten å betale noe.

De store veiprosjektene er blant annet Tverrforbindelse og Kvaløyforbindelse, og begge er henvist til siste periode i gjennomføring. Dvs at CO2-innsparingen reduseres og bilkjøringen forlenges.

Ny Tverrforbindelse tilbyr avkortet og direkte kjørevei mellom østre og vestre Tromsøya. Selnesbrua gir et alternativ til Sandnessundbrua som gir kortere kjørevei for de aktuelle. Begge veiprosjektene gir mer redusert CO2-utslipp enn øvrige prosjekter. Likevel vil SV ha dem sist prioritert, og helst færre bilveiprosjekter.


Ap lukker døra for protestpartiet:

– Uaktuelt for oss å samarbeide med «nei til bompenger»

Mens Høyre forkaster sin byvekstavtale-garanti, står Aps ordførerkandidat fast på sitt løfte om byvekstavtale og sier kontakt nei til samarbeid med Jan Blomseth.

 

Håkøytunnelen kan gi tre til fem ganger større veiinnkorting og CO2-reduksjon enn Selnesbrua. Likevel stemte SV mot Håkøytunnelen, selv om den hadde flertallstilslutning fra velgerne i siste kommunevalg. Når SV hevder at de ønsker CO2-reduksjon, så høres det ut som dobbeltmoral og dobbeltkommunikasjon.

Hva er det som påvirker svevestøv? blant annet kan nevnes:

– Sandstrøing (kommunal)

– Kosting/spyling av veiene (kommunal)

– Piggdekk

– Vanlig bilkjøring

– Vær, fuktighet og temperatur


Jan Blomseth røper partiprogrammet til Nei til bompenger

Motstanden mot bompenger skaper bevegelse i de store partiene over hele landet. Jan Blomseth går til valg på å stanse innføringen av bompenger, men hva vil han ellers med makta?

 

Når bompengemålet er på 10 prosent kjørereduksjon over 15–20 år, hva er da grunnlaget for å hevde at bompenger har noen særlig betydning for svevestøv? Vi kan vel anta at kommunens innsats i strøing, kosting og spyling har mye større betydning enn bompengene? Og været også? Men likevel ønsker SV at bilistene skal betale ekstra.

Hvis man oppnår 10 prosent kjørereduksjon, så kan totalt CO2-utslipp reduseres med teoretisk 6.000 tonn til 54.000 tonn. Hvor mye har så bileierne på egen hånd redusert, uten å trues med bompenger?

Vegvesenet vil ikke utrede dette. SV som inngår i bompengeflertallet, vil ikke anmode Vegvesenet om å legge fram fakta. Så vi er henvist til andre kilder.


Kommentaren:

«Det virker ikke som om de etablerte partiene vet hvordan de skal håndtere bompengeopprørene»

Reell politisk uenighet blir idiotforklart med at det kun er «hvite middelaldrende menn» og «matpakkebilister» som er misfornøyd.

 

Nettsidene til Opplysningsrådet for Veitrafikken har de opplysningene som SV og Vegvesenet ikke vil presentere. Bileierne har besørget rekordrask utskifting av bensin/dieselbiler og overgang til el/hybrider. I første kvartal i år var andelen elbiler i Tromsø 25 prosent av nybilkjøpene og over 40 prosent når vi tar med ladbare hybrider. Andelen er enda høyere på landsbasis.

Fra 2025 blir det forbud mot nye bensin/dieselbiler i Norge. Så utslippsreduksjonene kommer helt av seg selv uten bompenger, og reduksjonen blir mye mer enn 10 prosent, som er målet for bompengene i Tenk Tromsø.

Så SVs begrunnelser for bompenger i Tromsø er egentlig bare påskudd uten innhold. Det er bare å innrømme at SV så en mulighet til å få noen ekstra milliarder til kommunekassa ved å flå bileierne. Nå er også penge-påskuddet nesten borte, ved at de store støttebeløpene er forsvunnet fra Vegvesenets utredninger. Blåmandag setter inn.


Kommentar:

Er løsningen på bompengefloken så innlysende at vi ikke ser den?

Hvem er villig til å fremme innførsel av bompenger i valgkampen?

 

SV så også mulighet for å få dette vedtatt og igangsatt før valget uten at velgerne fikk innflytelse. Nå får velgerne heldigvis sjansen til å stemme, og SV med bomkameratene får blø for sitt bil-ranerstandpunkt.

Velgerne har heldigvis 4–5 NEI-partier i Tromsø som har god fremgang på gallupene. Bompengepartiene taper tilslutning, så det er godt håp for bilbrukerne i Tromsø. Etter valget kan NEI-partiene sammen med et eller flere nesten-NEI-partier oppnå flertall mot bomsoner og bomstasjoner på Tromsøya. Da oppnår vi rimelig drivstoffavgift og bedre prioritering av veiprosjekter, herunder Håkøytunnelen som gir størst CO2-reduksjon og størst redusert bilkjøring. Godt valg!