Debatt:

En fiende av norsk natur

Det nytter ikke å «redde klimaet» så lenge metodikken går ut på å legge vår egen natur og vårt eksistensgrunnlag i ruiner.

FLOMMER OVER: 99 prosent av norsk kraftproduksjon kommer fra vassdragene våre, skriver innsender Stian O. Yttergård. Bildet viser Hunderfossen kraftstasjon i Gudbrandsdalslågen. Foto: Paul Kleiven / NTB Scanpix 

REAGERER: Innsender Stian O. Yttergård er kritisk til spaltist Øyvind Hilmarsens tekst «Vi må godta at det bygges vindmølleparker langs kysten vår» i lørdagens iTromsø. Foto: Privat 

meninger

Øyvind Hilmarsen tar til orde for å bygge ned norsk natur og kystlinje for å «redde klimaet».


Fra sidelinja:

Vi må godta at det bygges vindmølleparker langs kysten vår

I løpet av noen korte måneder høsten 2019 vil Tromsøs utseende og silhuett endres. På Sør-Kvaløya vil Norges nest største vindmøllepark vokse fram og i sentrum vil Solseilet reise seg og bli svært synlig i bybildet.

 

Ikke nok med det, han mener faktisk at det er helt nødvendig. Han trekker fram det grumsete, og nå tyskeide utbyggingseksperimentet i høyfjellsnaturen på Kvitfjell/Raudfjell som et eksempel på noe vi bare må akseptere fordi verden trenger fornybar energi.

Problemet er bare at Hilmarsen ikke ser ut til å ha forstått det faktum at det nytter ikke å «redde klimaet» så lenge metodikken går ut på å legge vår egen natur og vårt eksistensgrunnlag i ruiner.

I en svært omfattende tilstandsrapport, har FN nylig slått fast at vi går en mørk fremtid i møte om vi mennesker fortsetter vårt fråtseri av naturressursene. Nærmere 150 forskere i et internasjonalt panel konkluderer med at tap av naturmangfold på grunn av menneskelig aktivitet er en større trussel enn klimaendringer.

Vi ødelegger naturen, sprenger fjell, graver opp karbonlagrende myrer og fortrenger dyreliv, fugleliv og insektsliv i et ubønnhørlig tempo. Dette skjer i en takt som tilsier at vi er i ferd med å frata oss selv vårt eget eksistensgrunnlag og evne til å fø oss selv.

Derfor er det dystert å konstatere at Hilmarsen, og mange mennesker med makt og myndighet i «de rette organer», aldri så mye som nevner reduksjon av vårt eget skyhøye energiforbruk som et alternativ. Ei heller oppgradering av eksisterende kraftutbygginger.

REAGERER: Innsender Stian O. Yttergård er kritisk til spaltist Øyvind Hilmarsens tekst «Vi må bygge tettere og høyere» i lørdagens iTromsø.  Foto: Privat

 

Landet flommer over av stabil, fornybar energi i vannkraften vår. 99 prosent av norsk kraftproduksjon kommer fra vassdragene våre. Mange av anleggene ble bygget ut på 50-60-tallet. En fersk NTNU-rapport slår fast at en oppgradering av eksisterende vannkraftverk gjør utbygging av landbasert vindkraft i Norge unødvendig.

Konklusjonen beregner 15–20 prosent produksjonsøkning, noe som tilsvarer 20–30 TWh ny stabil energi. En enorm gevinst som i seg selv overgår det som per dags dato er konsesjonsgitt landbasert vindkraft.

For å realisere potensialet som ligger i dette, må politikerne legge opp til det samme fordelaktige skatteregimet til vannkraftbransjen, som utbyggerne av landbasert vindkraft får.

Til slutt vil jeg tipse Hilmarsen om leserinnlegget «Vindkraft – også et økonomisk problem». ført i pennen av Odd Handegård. Anbefalt lesning for alle som går med en oppfatning av at vindkraft i Norge er lønnsomt.