Debatt:

Pensjonister vil ta del i velstandsutviklingen

I etterkant av trygdeoppgjøret er det usikkert hva pensjonistene egentlig har fått, skriver Sigrid Furu Berg, tillitsvalgt i Fagforbundet Troms.

RETT: De fleste pensjonister har vært i full jobb gjennom livet og spart fast i alle år. De har rett til å få økt kjøpekraft på linje med alle andre, skriver innsender.   Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

meninger

Statsråd Hauglie mener at alderspensjonistene har fått et bra oppgjør, mens Pensjonistforbundet sier at dette er femte året på rad uten realvekst.

De aller fleste av Fagforbundets 113.000 pensjonistmedlemmer er også medlem i Pensjonistforbundet. Informasjonen om at vi i snitt får én krone mer per dag å rutte med, er veldig skuffende. Det betyr at landets alderspensjonister heller ikke i år får økt kjøpekrafta, og at forskjellene mellom pensjonister og lønnsmottakere øker.


Pensjonistene krever forhandlingsretten tilbake

I fire år på rad har norske pensjonister flest fått svekket kjøpekraft. I årets trygdeoppgjør krever de underreguleringen fjernet og forhandlingsretten tilbake.


Mange hevder pensjonistene i landet har det godt og ikke bør stille krav. Ja, jeg er enig i at vi har det godt. Det skulle bare mangle. De fleste av dagens pensjonister har stort sett vært i full jobb hele sitt yrkesaktive liv.

De har spart til sin egne pensjon gjennom faste trekk i inntekten i alle år. Mens arbeidsgiver på sin side har betalt inn for at alle skal kunne ha et anstendig liv og god livskvalitet etter at yrkeskarrieren er over.

Med et slikt bakteppe er det klart at pensjonistene ikke sitter stille og godtar at politikerne bestemmer over hodene deres hva de skal få i de årlige oppgjørene.


Urettferdig og uakseptabelt lønnsoppgjør for pensjonistene

I årets lønnsoppgjør mellom LO og NHO ble det generelle lønnstillegget på 3,2 prosent. Det er det beste lønnsoppgjør på mange år ifølge LO.


Vi vil også ha vår del av landets økte nasjonalinntekt. Det handler om rettferdighet. Og om økonomien vår. Vi mener det er vår rett, og vi vil ikke påføres dårlig samvittighet for at vi krever å få økt kjøpekraft på linje med andre grupper.

Strømmen blir dyrere for oss også. Pris på maten, husleia og andre varer øker. Egenandelene på ulike tjenester stiger for pensjonister så vel som for resten av befolkningen.

Pensjonister har behov for samme realinntektsvekst som alle andre. Noe som mange synes å glemme, er at pensjonister med en anstendig inntekt er med på å holde samfunnshjulene i gang.


Strømprisene er på vei ned

På grunn av fulle kraftmagasin var strømprisene torsdag på sitt laveste hittil i år.

 

De handler gjerne i nærmiljøet sitt. De bruker penger på kafeer og aviser, teater og reiser, treningssentre og andre aktiviteter. Mange er frivillige i ulike organisasjoner, og ikke minst er mange «frivillige» i egen familie. Pensjonister og andre som ikke lenger er i arbeid, spiller en viktig rolle i samfunnsmaskineriet.


Fjerde år med svekket kjøpekraft for pensjonister flest 

De fleste norske pensjonister må også i 2018 belage seg på å få mindre å rutte med enn de hadde i fjor. Men sosialministeren lover bedring neste år. 


Som tillitsvalgt for pensjonist- og uføremedlemmer i Fagforbundet Troms stiller jeg meg bak Pensjonistforbundets krav om at pensjonene skal øke på linje med lønnsveksten og for reelle forhandlinger i trygdeoppgjøret.

Nok er nok. Jeg oppfordrer de som har anledning til det å delta i demonstrasjonen foran Stortinget 6. juni klokka 12.00. Enten du er pensjonist eller ikke. Dette er også en kamp for fremtidas pensjonister.