Leserinnlegg:

Takk for heiarop gjennom 70 år

90 prosent av barn som har fått støtte gjennom organisasjonen, scorer høyt i en undersøkelse om livskvalitet. Det viser en ny rapport fra SOS-barnebyer.
meninger

Det er 70 år siden SOS-barnebyers grunnlegger Hermann Gmeiner åpnet den aller første SOS-barnebyen i Østerrike, for barn som hadde mistet foreldrene sine i andre verdenskrig.

Rapporten dokumenterer effekten av arbeidet til SOS-barnebyer gjennom 70 år. Den baserer seg på intervjuer med flere tusen tidligere SOS-barn i en rekke land. Resultatene er svært gode og viser at det i hovedsak går bra med barna og ungdommene: Hele 90 prosent av de spurte har trygge familieforhold og sosiale nettverk. De har også dekket minst to av tre grunnleggende behov som bolig, mat og helse.

SOS-barnebyer har støttet over fire millioner barn og unge i hele verden, både gjennom å gi barn som trenger det et nytt hjem, men også ved å støtte barn gjennom SOS-familieprogram for familier i krise. I dag har vi over 120 000 fadderskap i Norge, i overkant av 3.500 av dem i Troms.


Leserinnlegg:

Samfunnets beste investering

Barns utvikling skjer ikke av seg selv. Barn er totalt avhengig av at tilstedeværende omsorgspersoner sørger for stimulering, trygg tilknytning, omsorg og beskyttelse.


James Heckman er nobelprisvinner i økonomi og kan vise til årelang forskning på tidlig innsats og betydningen for samfunnsutvikling. Han mener det ikke finnes noe annet som er like lønnsomt for samfunnet som å gi barn en trygg oppvekst, som sikrer utdanning, trygghet og helse. I undersøkelsen har man sett på samfunnseffekten av tiltakene. Rapporten viser at for hver euro investert, gir SOS-programmene fem euro tilbake til samfunnet.

God omsorg går i arv. På samme måte som studier viser at dårlig omsorg ofte overføres fra én generasjon til den neste. I SOS-barnebyer jobber vi mye med å bryte den negative sirkelen. Rapporten viser at vi langt på vei har klart det:

• 98 prosent av barna som er vokst opp i en SOS-familie og selv har barn, er i dag trygge foreldre og gir god omsorg videre.

• 95 prosent av barna i SOS-familieprogrammene har fått foreldre som aktivt er involvert i deres liv.

Når vi legger generasjonseffekten til grunn; at omsorg er blitt overført fra de første barna i 1949 til deres barn og barnebarn, viser estimater at SOS-barnebyer har påvirket 13 millioner foreldre-barn-relasjoner de siste 70 årene.

SOS-barnebyer er svært takknemlige for fadderne som har støttet oss. Uten fadderne hadde vi ikke klart å skape de fantastiske resultatene som vi er svært stolte av. Vi jobber med å vokse for å gi god omsorg for enda flere barn gjennom de neste 70 årene. Vi håper på å få enda flere gode krefter med på laget.


Politikerne kranglet om barn utsatt for omsorgssvikt:

– Det finnes ingen «glemte barn» i Tromsø

Høyre mener sosialistene svikter barn og unge utsatt for omsorgssvikt. Rødt hevder derimot at ingen barn blir glemt. Det synes Høyre er skremmende.