Tilsvar til Øyvind Hilmarsen

Tilsvar til avisinnlegg ”Vi må godta at det bygges vindmølleparker” fra iTromsø-spaltist Øyvind Hilmarsen.
meninger

Ingeniører bør være opptatt av helhetlig, god og samspillende teknologi. Det er da viktig å varsle samfunnet når skadelig og risikofylt teknologi begynner å spre seg i større omfang i miljøet vårt.


Fra sidelinja:

Vi må godta at det bygges vindmølleparker langs kysten vår

I løpet av noen korte måneder høsten 2019 vil Tromsøs utseende og silhuett endres. På Sør-Kvaløya vil Norges nest største vindmøllepark vokse fram og i sentrum vil Solseilet reise seg og bli svært synlig i bybildet.

 

Industri vindkraft viser seg dessverre som en Dr. Frankenstein-teknologi som bør bli stoppet nå på grunn av de mange negative konsekvensene, og som er den desidert grådigste beslaglegger og ødelegger av våre gjenstående og truede naturarealer. I vår samtid er dette en teknologisk blindgate.

Det vil være riktig å snu nå. Hvis disse enorme meningsløse areal ødeleggelsene får fortsette, kan dette bli den største energipolitiske teknologitabben vi har sett i Norgeshistorien. Den er i ferd med å bli en kandidat til brudd på Norges Grunnlov §112. Dens vesen ligner på et fenomen kalt «Cargo cult». Det vil si det samme som et dysfunksjonelt system som ofte oppstår i kombinasjon med kriser.


Debatt:

En fiende av norsk natur

Det nytter ikke å «redde klimaet» så lenge metodikken går ut på å legge vår egen natur og vårt eksistensgrunnlag i ruiner.

 

Energibransjen, politikere, teknologer og investorer, nå må det bevises at man evner å løse dette med bedre metoder. Hvis det viser seg at evnen og kunnskapen er mangelfull for bedre metoder, indikerer det at vi mennesker nå har nådd toppen av vårt teknologiske utviklingspotensial. Er det tilfelle, er det klokt å la det bli med de fornybare energi løsningene vi allerede har, effektivisere disse samt redusere energibehovet totalt sett.

Forventningen er at energibransjen er profesjonelle og selvregulerende nok, til å klare og erkjenne at storskala landvindkraft utbygging er gått for langt.