Debatt:

Et vedtak det står respekt av

Fem år har gått med utredninger, rapporter, høringsrunder, leserinnlegg og avisomtaler.Tromsøs innbyggere er nok ganske lei av hele skytebanesaken.

Arkivfoto: Ronald Johansen 

meninger

Den 6. juni kom det endelig!

Vedtaket mange har ventet på siden det fatale vedtaket i Tromsø kommunestyre den 19. juni 2014 om å utrede kun Kjoselvdalen som ny hovedskytebane. 5 år har gått med utredninger, rapporter, høringsrunder, leserinnlegg og avisomtaler, og Tromsøs innbyggere er nok ganske lei av hele skytebanesaken.

Tromsdalens turgåere ønsket ikke skytebane i friluftsområdet sitt, og selvfølgelig – det er forståelig. En skytebane hører ikke hjemme i et by – og bolignært område. Friluftsliv er viktig, rekreasjon og ro i turterreng er terapi for mange.


Skytebane-saken

Forskjellen på ett skudd og 500.000 skudd

På muntlig høring (23 mai) om regulering av ny skytebane i Kjoselvdalen og gjennom en rekke avisinnlegg har det kommet fram svært mange gode argumenter mot å bygge et stort skyteanlegg i nærhet til et boligområde og i et ettertraktet turområde.

 

Saken fikk i 2014 en spesiell vending da Kjoselvdalen plutselig kom opp som nytt alternativ som kommunestyrets politikere, foruten to fra Høyre, stemte for å utrede. Kun Kjoselvdalen.

Visste ikke kommunestyrerepresentantene at skytebanen faktisk lå innenfor bygrensen i et område omgitt av boliger og en kunstgressbane som nærmeste nabo?

Som en av politikerne sa fra talerstolen; - Er det virkelig en god løsning å flytte skytebanen fra sør i Tromsdalen til nord i Tromsdalen? I Kjoselvdalen vil det ikke bare være turgåere som blir forstyrret, men boligområder med innbyggere som jo ikke bare kan forlate området når støyen tar overhånd.

Det spesielle med dette vedtaket var også at Kjoselvdalen var blitt vraket i 2006 etter en utredning av Sweco Grøner som samtidig utredet flere alternativer. De konkluderte med at det vil bli vanskelig å løse støyproblemene på en akseptabel måte i Kjoselvdalen.

Noen år senere, ble det den 23.02.11 enstemmig vedtatt følgende i kommunestyret:

«Kommunestyret forutsetter at et permanent anlegg ikke etableres i nærheta av boligbebyggelse, som for eksempel Straumsbukta».


Debatt:

Kjoselvdalen – uriktige påstander om folkehelse

Tidligere bedriftslege Anders Christensen har den 4. juni et innlegg der han fremsetter påstander som må imøtegås.

 

Straumsbukta ligger ca 2,1 km fra bebyggelse. Kjoselvdalen ligger 600 m fra bebyggelse i tillegg til ca 200 – 300 m fra Ulfstind kunstgressbane.

3 år etter – i 2014, stemmer politikerne for Kjoselvdalen!

Dette har vært en tøff og krevende sak.

Med innbyggere i området, friluftsinteresserte og grunneiere på den ene siden, skyttere og deres innflytelsesrike støttespillere på den andre. Skyttermiljøet har jobbet intenst for sine interesser. Kjoselvdalen som ligger ca 15 km fra byens sentrum, ville gi dem en kort kjøretur for å bedrive sin støyende fritidsaktivitet.

Plutselig var alle andre alternativer for langt unna, og det ble truet med at det ville bli mer skadeskyting i jakta dersom jegerne ikke fikk en kortere vei å kjøre for å trene. Deres treningsmuligheter var viktigere enn ivaretakelse av beboeres interesser. Et sted må jo skytebanen ligge og noen vil klage uansett hvor den blir lokalisert, og da kan man jo like godt gå for Kjoselvdalen! - ble det sagt fra jegermiljøet.

Ingen bekymring å spore for at man bare flytter konflikten fra et by- og bolignært område til et annet.

Ikke alle skyttere syntes at Kjoselvdalen var egnet. Tromsø Pistolklubb ville ikke til Kjoselvdalen, og flere skyttere har i løpet av disse 5 årene uttalt at de ikke ønsker å bedrive skyting i et område hvor de er uønsket og konflikt kan oppstå.


Nå sier politikerne nei til skytebane i Kjoselvdalen

Ap, SV og Rødt går mot administrasjonens forslag om å bygge ut skytebanen i Kjoselvdalen. Øyvind Hilmarsen er skuffa over at politikerne ikke klarer å ta en beslutning i saken.

 

På folkemøtet etter vedtaket i 2014, uttalte Kristin Røymo at mange politikere følte at de var blitt lurt til å tro at Kjoselvdalen var problemfritt. Mange politikere følte seg «ført bak lyset» og at vedtaket ble gjort på feil grunnlag. Samtidig uttalte Kristin at politikerne måtte ta protestene på alvor.

Nå, etter 5 år, er endelig innbyggernes protester blitt tatt på alvor og de har opplevd stor forståelse for sine bekymringer. Byutviklingskomitéen vedtok den 6. juni at Kjoselvdalen er et for dårlig alternativ og har foreslått andre alternativ som skal utredes. Saken skal avslutningsvis behandles i kommunestyret den 19.juni.

Nordlys har i en leder kritisert vedtaket. Benjamin Arvola Notkevich (SV) skriver i sitt tilsvar følgende: «Selv om saken er irriterende gammel, etter hvert irriterende dyr, irriterende godt utredet og generelt irriterende på de fleste måter, så kan vi ikke i desperasjon hoppe på en dårlig løsning. Kjoselvdalen ville dessverre bare ha betydd enda flere av de omkampene Nordlys selv sier de vil ha slutt på»


Formannskapet gjør hastevedtak om umiddelbar stans av skyting i Tromsdalen

I går begynte Tromsø jeger- og fiskerforening å skyte på leirbuebanen i Tromsdalen. Nå setter formannskapet foten ned - igjen.

 

Høyres Gunnar Pedersen var en av to fra Høyre som stemte imot forslaget om utredning av Kjoselvdalen i 2014. Han prøvde da å få sine kollegaer i kommunestyret til å se hvor galt dette var. Populismen og suggesjonen tok overhånd og han ble nedstemt. Han har støttet motstanden i alle disse årene og har nok bidratt i stor grad til byutviklingskomitéens fornuftige vedtak. Måtte vi få flere politikere som ham!

Et vedtak som ble gjort på feil grunnlag i 2014 vil nå bli rettet opp av våre folkevalgte i 2019 i et nytt vedtak som forkaster Kjoselvdalen som skytebanealternativ.

Et vedtak det står respekt av!