Leserinnlegg:

Ris og ros til kommunen for lysløypa på Kvaløya

Bjørnar J. Pettersen vil ha skiløype og «sommerløypa» sørover til Åslandfeltet.

Illustrasjonsfoto. 

meninger

For en tid siden var to mosjonister ute og takket kommunens mannskaper for flotte skiløyper gjennom vinteren. Jeg slutter meg til og takker Byutvikling ved blant annet Stein og Jan Kåre med kollegaer for kvaliteten på løypene på Kvaløya.


Debatt

Hærverk av skiløypene på Kvaløysletta

Det har aldri forekommet tidligere at jeg har kommet hjem etter en skitur i løypene på Kvaløysletta og vært direkte forbannet, men i dag skjedde det!

 

Under nesten alle slags værforhold har dere gjennom en årrekke levert flotte skispor til glede for mosjonister og aktive utøvere, jeg gleder meg til neste vinter! Så er det jo også på sin plass å skryte av kommunens etat for park og vei for den jobben dere sluttførte i 2016, med oppgradering av «sommerløypa» til en tursti som har blitt et fint folkehelsetilbud som mange vet å benytte seg av.

Men, fortsatt lever jeg i håpet om at dere sluttfører disse arbeidene sørover til Åslandfeltet.


Vil ha «Charlottenlund» på fastlandssiden

Arbeiderpartipolitikerne Tone Marie Myklevoll og Jarle Heitmann vil at kommunen etablerer et aktivitets- og friluftspark på fastlandet.

 

Dette ble vi jo lovet av deres prosjektleder i 2016. Jeg er kjent med at kommunen hadde satt av penger på 2018-budsjettet til plan- og reguleringsarbeidet for den siste parsellen, til Åsland, og at det også er midler på 2019-budsjettet.

1. Men, ærlig talt, arbeider park og vei med saken? Når fremmer dere reguleringsforslaget til politisk behandling, og når kommer arbeidene til utførelse? Det arbeidet dere sluttførte i 2016 har gitt oss en flott, tørr tursti med god bredde og stabilt grusdekke som innbyr til turglede, men ...

2. Hvorfor har dere ikke revegetert graveskråningen på oversiden av turstien? Graveskråningen langs hele løypa er forlatt akkurat slik de var da gravemaskinen var ferdig med utgravingen. Disse står i dag i sterk kontrast til skråningen på nedsiden (mot bebyggelsen), som i dag fremstår bevokst og dels grønn.


Reportasje:

På topptur i mørket

Sola er tilbake og dagslyset trekker stadig flere til fjelltoppene på ski. Mange har imidlertid gått på topptur i flere måneder allerede, godt hjulpet av kraftige hodelykter.

 

3. Hvorfor har dere ikke kvalitetssikret massene som er benyttet som vekstgrunnlag for gressfrøene som ble sådd inn? Massene dere benyttet har ikke vært rene og inneholdt mye ugressplanter. Naturlig vegetasjon langs hele turstien er bjørkeskog med lyng- og grasmark.

Langs parsellen som park og vei ferdigstilte i 2016, er det fra der stien krysser Storelva og nordover en kraftig tilvekst av høytvoksende ugress som høymule og geitrams, og andre vekster som ikke naturlig var i skogbunnen før arbeidene startet.

I løpet av sommeren vil høymulen spre sine frø slik at ytterligere utbredelse vil finne sted. I denne saken er Tromsø Kommunes etat park og vei, en miljøversting i mine øyne!


Leserinnlegg fra Oscar (13):

Gjør lysløypa i Kroken bedre

Lysløypa i Kroken er egentlig ikke mer enn en løpebane for spesielt interesserte, skriver Oscar (13).

 

I et tilfelle jeg kjenner stilte park og vei meget strenge krav til annen tiltakshaver som utførte inngrep på kommunal eiendom; det ikke skulle tilføres vegetasjon som naturlig ikke var i området før inngrepet, og tiltakshaver skulle etter sluttføring, over en treårs periode, sørge for å fjerne all uønsket vegetasjon som var tilført! Hvorfor kan da park og vei akseptere at arbeider utført i egen regi ikke stilles de samme krav som etaten stiller til andre?


Kommunen ber om mer penger for å utslette tromsøpalmen: – Arbeidet kan ta ti år

Siden 2012 har kommunen jobbet for å fjerne tromsøpalmen og andre svartelistede arter. Nå håper de på 35.000 kroner for å føre kampen videre inn i en ny sesong.

 

Jeg leste nylig i lokal presse at kommunens miljøavdeling ville sette inn ressurser i sommer for å fjerne «tromsøpalmen». Kanskje bør miljøavdelingen gripe inn langs nevnte anlegg på Kvaløysletta for å fjerne høymule og geitrams som park og vei har tilført