Debatt

Advarer mot sentralisering av landets domstoler

Det er avgjørende at vi har domstoler som er nær folk og har høy tillit i befolkningen.

Frykter sentralisering: Irene Lange Nordahl, Troms Senterparti.   Foto: Troms Folkeblad

meninger

Senterpartiet fremmet på vegne av Sp, Ap, KrF og Venstre en uttalelse på fylkestinget om faren for sentralisering av landets domstoler:

Fylkestinget i Troms er bekymret for at domstolene kan være regjeringens neste store sentraliseringsprosjekt. I 2017 satte regjeringen ned en Domstolkommisjon som skal utrede den fremtidige organiseringen av landets domstoler.

Dette var ment å skulle være en uavhengig og bred prosess om helheten i domstolens virksomhet, men ser nå ut til å bli en bestilling fra regjeringen om hastesammenslåing av domstoler over hele landet. Fylkestinget viser i denne sammenheng til at regjeringen nå har bedt kommisjonen om å legge fram en delutredning om struktur like etter høstens kommunevalg.

Utvalget skal ta utgangspunkt i tidligere utredninger og forslag, inkludert Domstolenes sentraladministrasjon sin anbefaling fra 2010 om minimum 8–10 dommerårsverk i hver domstol. Noe som vil innebære at to tredjedeler av dagens tingretter vil bli lagt ned.

I 2016 var det forslått ulike sammenslåingsalternativer for tingrettene i Troms som består av Nord-Troms tingrett, Senja tingrett, Trondenes tingrett og Ofoten tingrett. Om tidligere sammenslåingsalternativer skal legges til grunn frykter fylkestinget at det vil bli store sammenslåinger og betydelig færre tingretter i Troms.

Domstolene lever av tillit, og tillit skapes av nærhet. Nedleggelser vil få store ringvirkninger og utarme juristmiljøene rundt de eksisterende domstolene. Innbyggernes reisevei til rettsvesenet blir lengre og muligheten til å få rett blir svekket. Det er avgjørende at vi har domstoler som er nær folk og har høy tillit i befolkningen. Fylkestinget i Troms krever at utredningen og prosessen knyttet til domstolene foregår i åpenhet, og at utredningen legges fram før høstens valg.

Fylkestinget støtter opprettholdelse av tingrettene i Troms.