Fleksibel skolestart til barnas beste

En ny undersøkelse fra Nav viser at de som er yngst i klassen oftere ender opp med å ta imot støtte fra Nav.

Illustrasjonsbilde av skolestart  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

meninger

Å være yngst i klassen kan oppleves som en ulempe, og i noen tilfeller er man rett og slett ikke skolemodne når man begynner. Undersøkelsen viser at dette også kan ha uheldige følger senere i livet.

Som barnas stortingsrepresentant for Frp ser jeg det som viktig å stå opp for barnas interesse også i skolen. At familiene får større frihet til å tilrettelegge for en god skolestart mener jeg helt klart er til barnets beste. Derfor mener Frp at alle elever skal ha rett til fleksibel skolestart.

Vi vet at altfor mange elever, særlig gutter, går ut av skolen uten å kunne lese og skrive tilstrekkelig. Fremskrittspartiet mener at foreldre i samråd med barnehagen og andre sakkyndige er de som best kan avgjøre barnets modenhet, og vi mener man må forenkle prosessene for å få dette til. Større fleksibilitet og flere som benytter seg av utsatt skolestart vil føre til normalisering og mindre stigmatisering av barn som begynner et år senere på skolen.


Leserinnlegg:

«Hans store sorg er at «alle andre» mottar dette beviset med tall på»

I dag står jeg her som stolt og rørt mamma til en 10.-klassing. Og min ungdom skal motta sin bekreftelse og anerkjennelse for at disse årene er fullført. Med alle de erfaringer vi har gjort oss underveis, både positive og negative. Jeg kan ikke bli mer stolt!

 

Alle barn er forskjellige. Derfor burde det være ukontroversielt å fastslå at ikke alle barn er klare til å begynne på skolen når de er seks år. Da må vi tilpasse skolepolitikken til dette faktum. For Fremskrittspartiet er tilpasset opplæring og tillit til foreldre og ansatte i barnehage og skole viktige momenter.

Opplæringslovens § 2–1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring slår fast at «Grunnskoleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år.» Det er med andre ord åpent for fleksibel skolestart, men dessverre er det slik i dag at det å få fleksibel skolestart er en byråkratisk prosess for foreldre. Vi mener foreldre i samråd med barnehagen best kan bestemme barnets modenhet, og vil forenkle prosessene for å få dette til.


Toppkarakterer i alle fag: Nathalia fikk «Maxi-Yatzi» på vitnemålet

Da Nathalia Sokolinski fikk én femmer på vitnemålet i første klasse bestemte hun seg: Det skal ikke skje igjen!

 

Norske skolebarn bør få mulighet til å utsette eller fremskynde skolestarten sin, noe de har hatt gode resultater med i Danmark. For det er nemlig ikke bare de som «sliter» på skolen som har nytte av fleksibel skolestart. Også de tidlig skolemodne og spesielt evnerike barna kan ha fordel av fleksibel skolestart, ved at de kan få begynne på skolen før de er seks år.

Med mer bruk av fleksibel skolealder vil vi få en skole som gir bedre tilpasset undervisning, og en skole som er bedre tilpasset virkeligheten.