Debatt:

Er det verdt å satse på Nord-Norgebanen? Så absolutt.

Når skal regjeringen og nasjonale direktorater vise at de bryr seg om hele Norge, og at de evner å tenke på hele nasjonens vekstmuligheter, fremtid og trygghet?

UTREDET: Dette er de ulike togtraseen som Jernbanedirektoratet har utredet. Ifølge direktoratet kan totalkostnaden for å bygge jernbane til Tromsø og Harstad bli så mye som 113 milliarder kroner.  Foto: Ill: Jernbanedirektoratet

meninger

Jernbane-rapporten som ble lagt fram av Jernbanedirektoratet 1. juli viser at det har vært gode grunner til å satse på utbygging nordover med hensyn til blant annet sjømattransport, klimahensyn og regional transporttrafikk. Men de estimerte kostnadene på omkring 140 milliarder er med på å skremme, og direktoratet hevder at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt.


Nord-Norgebanen kan redusere årlige klimautslipp med 100.000 tonn

Jernbanedirektoratet har laget et miljøregnskap i utredningen om tog i nord.

 

I en evaluering fra Boston Consulting Group «European railway performance indeks» viser at det norske jernbanenettet ligger under det europeiske gjennomsnittet for hva man får igjen i forhold til budsjettkostnadene. Mens Finland ligger på topp i kategorien som omhandler verdi for pengene. I tillegg vises det at Danmark, Sverige og Sveits ligger også blant de beste.

Listetopp: Karl Tobias Hansen, Listetopp PDK Tromsø, 2.-kandidat i fylkesvalget 

 

Tiden er inne for å ta til seg lærdom og kunnskap fra våre naboer og slippe andre aktører inn på banen, for tiden er overmoden for en utvikling! Tiden er inne for å sette en stopper for neglisjeringen av folket og landsdelen her i Nord. At det er kostbart å bygge ut jernbane er jo intet sjokk, men det er en absolutt nødvendig langsiktig investering til det beste for folket Nord-Norge og hele landet.


Ny Jernbaneutredning: Full utbygging av Nord-Norgebanen vil koste 113 milliarder

Mandag formiddag ble Jernbanedirektoratets utredning om jernbane til Nord-Norge lagt fram.

 

Den internasjonale rådgiveren Einar Sørensen er svært forbløffet over at ingen hittil har anerkjent at jernbane i Nord-Norge kan bli et prakteksemplar på nordisk samarbeid og særlig interessene på Nordkalotten.


Debatt:

«Jernbane i Nord-Norge – nå starter kampen for alvor!»

Vi står overfor mange motkrefter, og det er med stor beklagelse at vi må erkjenne at statsminister Erna Solberg selv har gitt det sterke inntrykk av at jernbane i nord ikke har hennes støtte.

 

En moderne jernbane fra Tromsø, Harstad og Narvik vil være gunstig og vi vil også ha store muligheter til å koble oss opp med naboene det nordiske jernbanenettet i blant annet Sverige og Finland.

Vi i Partiet De Kristne ønsker å utvide og satse på at jernbanenettet moderniseres og bygges nordover. Det er intet å tape ved å satse på fremtiden! En jernbane vil samle Nord-Norge, styrke transportens effektivitet og sikkerhet.


Politikerne refser jernbanerapporten: – Feilaktige tall

Tilhengerne av jernbane til Tromsø er i harnisk over det de mener er en rapport som baserer seg på helt feil grunnlagsmateriale.


I tillegg ser vi det som en god og langsiktig løsning som for hele landet gir en tilfredsstillende dekning av behovet for god transportløsning i hele landet, som ikke minst vil det redusere antall dødsulykker, ulykker i forbindelse med tungtransport.


Samtidig vil det ta et sterkere hensyn til antall veislitasje og luftforurensning. I tillegg vil det være svært fordelaktig med tanke på turisme og reisevirksomhet.


Kommentaren:

Norge har ikke råd til tog

Fordi vi er blakke når det kommer til valutaene visjoner og vilje. Penger har vi jo mer enn nok av.


PDK mener at det er absolutt hensiktsmessig at den nordlige landsdelen blir prioritert ved utbygging av jernbane!