Stig Jakobsen svarer Tove Karoline Knutsen

Det har vi alltid ment, liksom

«Hvis Jesus visste alt som foregikk i hans navn, ville han aldri sluttet å kaste opp», sa kunstnerkarakteren Max von Sydow spilte i filmen «Hannah og hennes søstre».

Foto: Ronald Johansen 

meninger

Når det gjelder Arbeiderpartiet, er det ikke fullt så ekstremt, men jeg vil i alle fall strekke meg så langt som å si at «hvis Tove Karoline Knutsen erindret alt som har foregått i Aps navn, ville hun ikke vært fullt så skråsikker i sine påstander».


Tilsvar:

«Man må kunne forvente et minstemål av etterrettelighet når en sjefredaktør hamrer løs på lederen i landets største parti»

En merkelig lederartikkel åpenbarte seg i avisa iTromsø sist fredag. Sjefredaktør Stig Jakobsen angriper Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre med påstander som rett og slett er dundrende feil. Redaktørens villfarelse bør derfor ikke bli stående.

 

I mandagens debattinnlegg i iTromsø, «Du tar feil, hr. redaktør!» protesterer hun kraftig mot noe av det jeg hevdet i min lederartikkel «Hva har skjedd med «den store statsmannen Støre»?» (4. juli 2019). Nå vil jeg på ingen måte utfordre Tove Karoline Knutsens historiekunnskaper på området. Hun har særdeles lang fartstid fra Arbeiderpartiet, og kan sikkert ta meg i skole om en hel del. Men selv uten en slik bakgrunn er det mye man kan lese seg til. Det er det jeg har prøvd å gjøre.

Det kan være på sin plass – før jeg kommer med det jeg har funnet – å presisere at jeg ikke tror Knutsen bevisst farer med usannheter. Jeg mistenker dog at hukommelsen kanskje spiller henne et puss her og der. La meg forfriske den litt.

Knutsen mener det ikke er hold i påstanden fra lederkommentaren om at «Arbeiderpartiet i utgangspunktet støttet regionreformen».

Kan bare slå fast at det stemmer, som hun hevder, at Ap i 2017 stemte mot regionreformen i Stortinget. Noe som også stemmer, er at fylkesrådsleder Cecilie Myrseth (Ap) 19. februar 2016 uttalte følgende i et intervju med NRK.no: «Det viktigste med fremtidens Nord-Norge er at det blir mer makt og myndighet i landsdelen, og det kan bli vanskelig hvis fylkene sier nei til å diskutere sammenslåing».

Myrseth, som siden har blitt stortingsrepresentant og partitoppen for Ap i fylket, gjentok at Troms fortsatt var positive til reformen 16. november 2016 til NRK, og til Nordlys 26. august samme år, uttalte hun: «Det er ingen tvil om at vi ønsker å få noe ut av prosessen med Finnmark».

Iveren etter å få til storregion var til og med så stor at Myrseth foreslo at fem nordlandskommuner også skulle innlemmes i Troms & Finnmark (18. nov. 2019), til store protester fra fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap).

Jonas Gahr Støre var i 2013 også klar på at han var villig til å bruke tvang for å få til en reform, men da med henhold til sammenslåing av kommuner. Dette synet har han i opposisjon gått bort fra, Det er for øvrig ufrivillig komisk at Arbeiderpartiets slagord for 2013-valgkampen var «Vi tar Norge videre», mens den eneste løftet i denne saken nå er å ta Norge tilbake til fylkesgrensene som ble tegnet i 1866.

Tove Karoline hevder videre: «Formodningen om at Troms Arbeiderparti er tilhenger av den vedtatte regionreformen, som Jakobsen påstår, er også feil».

Vel, om ikke Cecilie Myrseths lovprisning av regionreformen skulle være nok, kan jeg minne om at fylkesrådslederen som overtok for henne, Willy Ørnebakk (Ap), fortsatte mantraet i et intervju med iTromsø 16. juni 2017: «Det står en formulering i stortingsvedtaket om regionreformen at det nye fylket Troms og Finnmark skal ha en særskilt rolle i utviklingen av nordområdepolitikken og Norges forhold til Russland. Det gir oss noen vanvittige muligheter som setter oss i førersetet. Den rollen skal vi ta».

Så fullstendig tatt ut av lufta er derfor ikke min påstand. Med mindre det hele var en subtil form for ironi fra Tove Karolines side. Det ville kanskje være mer presist å si at «Ap er mot regionreformen der det ble bråk, men for alle andre steder».

Jeg skal ikke klandre Jonas Gahr Støre for alt som har blitt hevdet fra Arbeiderparti-hold. På den ene siden sier partiprogrammet at Ap er mot, på den andre siden kjemper mange av de mest sentrale politikerne i landsdelen for. At det bidrar til å gjøre velgerne forvirret, er helt klart. Kanskje er det derfor bærhøsten har blitt særdeles mager så langt for Ap. Og særlig i nord.

Om det aldri så mye hevdes at dette synspunktet er noe Ap alltid har stått for, er det uansett ikke meg dere trenger å overbevise – det er velgerne.

Problemet er at de kan lese, de også.