Start med noe annet enn å bygge ned antall bussholdeplasser, det blir for enkelt

Troms fylkeskommune, Tromsø kommune og Statens vegvesen har gått sammen om et forslag hvor opp mot 120 av Tromsøs 540 bussholdeplasser kan ryke. Allerede 1. august fjernes de første av disse. Å legge ned bussholdeplasser er helt feil løsning for å få flere til velge bussen!
meninger

Argumentet for å fjerne holdeplasser bygger på tilbakemeldinger om at det å ta buss er for tidkrevende i Tromsø (Urbanet Analyserapport 46/2014). Uten å se nærmere på saken så kan det kanskje på overflaten gi mening å redusere antall holdeplasser.


Fjerner en rekke bussholdeplasser i Tromsø

En rekke bussholdeplasser fjernes og flyttes fra og med 1. august.

 

Færre holdeplasser vil kunne gi noen minutters reduksjon på selve bussreisen for enkelte avganger, men om avstanden til holdeplasser øker, vil jo også den totale reisetiden øke. Det fremgår av rapportene til Urbanet Analyse at Tromsøs innbyggere har mange andre tiltak for kollektivtransporten prioritert over redusert reisetid i bussen. Sammenlignede reisetid må selvfølgelig gjøres fra dør til dør før holdeplasser fjernes.

Tiden om bord på selve transportmiddelet utgjør faktisk bare litt i overkant av halvparten av den totale reisetiden fra dør til dør, tiden det tar å komme til holdeplassen utgjør i overkant av 30 prosent, mens ventetiden utgjør rundt 15 prosent. Det er knyttet ulik belastning til de ulike delene av reisen. Ett minutt kortere avstand til holdeplassen for dem som tar bussen er verdt litt over ett og et halvt minutt ekstra reisetid, og hele to og et halvt minutt for de potensielle kollektivtrafikantene – de som reiser sjeldnere enn en gang i måneden med kollektivtrafikk i Tromsø (UA-rapport 46/2014).

Vi må altså skille mellom de som allerede reiser kollektivt, og de som er potensielle kollektivtrafikanter når strategien legges. De sistnevnte er de som man i Tromsø ønsker å tiltrekke seg ved å redusere antall holdeplasser. Problemet er at disse, naturlig nok i denne delen av landet, vektlegger nærhet til holdeplassene svært høyt. Avstand til holdeplass oppleves som en særlig stor ulempe blant potensielle kollektivtrafikanter i Tromsø, avstand til holdeplass verdsettes 2,4 ganger høyere enn reisetid om bord, skrives det. Det kan da se ut til at en reduksjon på opp mot 25 prosent av bussholdeplassene kan være det direkte motsatte av det man må gjøre for å trekke kollektivtrafikanter, og spesielt de som i dag ikke bruker kollektivtransporten.


Tromsø får 65 millioner kroner til buss, syklister og fotgjengere

Får statlige belønningsmidler for å skape bedre fremkommelighet, miljø og helse i Tromsø.

 

Det er store variasjoner i hva kollektivtrafikantene verdsetter i forskjellige deler av landet. Derfor er det er viktig å benytte de lokale vurderinger. Tromsø skiller seg fra det nasjonale gjennomsnittet på flere måter. Verdsettingen av kortere reisetid er i Tromsø lavere enn de nasjonale verdsettingene (UA-rapport 67/2015). Med andre ord er tiltak som bare reduserer selve reisetiden i buss mindre viktige for Tromsø, enn for andre byer vi sammenligner oss med. Derfor burde ikke tiltak som fungerer i Oslo, Bergen og Trondheim sees på som direkte løsninger for Tromsø.

Et mål for kollektivtrafikken må være at dens tilgjengelighet og pålitelighet fører til at den vurderes som en relevant transportmulighet, også for dem som har bil. Det skal være enkelt og effektivt å benytte seg av kollektivreiser.

I rapporten fremkommer det at alle punkter som vurderes er viktigere enn selve reisetiden. Da blir heller tiltak som reduksjon av bussbytter, utbedrede bussholdeplasser, og spesielt reduksjon av forsinkelser viktigere å fokusere på enn selve reisetiden. Forsinkelse er i snitt seks ganger så belastende som ordinær reisetid (UA-rapport 46/2014). Et annet tiltak spesielt for Tromsø er å sørge for at ruter med alternative muligheter deler av ruten ikke har sammenfallende avganger, men kan supplere hverandre. For eksempel 20/24, 26/28 og 20/42 på visse strekninger.

Hvordan kan vi i tillegg redusere reisetiden? Med sanntidssystemet har vi fått et lite innblikk i hverdagen til sjåførene, og hvordan knapp tid mellom ruter fører til at en buss faktisk ofte kan være forsinket allerede på første stopp, da tiden mellom ruteslutt og avgang er innskrenket til det minimale. Gi sjåførene mer tid mellom ruter, så hindrer vi bedre at forsinkelser forplanter seg.


Her er seks av de beste turene rundt Tromsø i sommer: – Passer til de fleste

Tromsø ligger midt i smørøyet for turinteresserte. Her har redaktøren for «Turboka» valgt sine seks favoritter.

 

For å gjøre kollektivtrafikken mer aktuell for flere burde også andre typer periodekort og billettløsninger undersøkes. I det minste burde det være så enkelt som å vri på en knapp for å kunne tilby gratis enkeltbilletter på dager med veldig høy svevestøvandel.

Sørg for at bussholdeplassene vi har i dag kan brukes hele året og ikke stenges ved snøfall, som på Stakkevollan og ved Ishavskatedralen. Undersøk andre ordninger for periodekort med kun én reise per dag eller inspirert av Interrails 15 reisedager innen en periode på 30 dager.

Finn løsninger som tilbyr de som må kjøre bil noen dager, men likevel kan ta buss andre dager, et godt og billigere alternativ. Samtidig kan de som har lyst til å sykle eller gå til jobben bare én vei hver dag, ta buss den andre veien. Eller det aller enkleste – gjør et ordentlig forsøk med gratis buss. Start med noe annet enn å bygge ned antall bussholdeplasser, det blir for enkelt. Tenk, Tromsø!