Det skal bo folk i husan!

Vil gjøre det enklere for folk som bor i LNFR-områder.

Sol Maria Haugan 

meninger

Tromsø kommune har mange innbyggere som bor i distriktet, og store deler av disse områdene er i kommuneplanens arealdel definert som LNFR-områder. Det vil si at de skal være avsatt til og ivareta landbruk, natur, friluftsliv og reindrift.

Det er vell og bra at kommunen ønsker å sørge for at vi har områder der landbruk skal kunne drives, at vi kan gå til fjæra der det e naturlig, og at rein skal få beite i fred …


Per-Willy Amundsen mener høyreradikal aktivist bør få asyl i Norge

Stortingsrepresentanten vil gi grunnleggeren av English Defence League politisk asyl.

 

Men så er det nå slik at det faktisk også bor folk i disse områdene, en god del folk faktisk. Og skulle du være så heldig at du har et hus der, ja så må du søke om tillatelse til stort sett alt. Rive, bygge på, utvide litt, en bod, garasje osv. Bestemmelsene slik de er i dag, vil ofte føre til et negativt svar, så lenge du ikke driver innenfor næringa. Jeg spør bare: Hvor mange driver gårdsdrift og kan få lov til å bygge uten dispensasjon fra reglene?

Nei, det e ikke så mange! Så da sitter vi igjen med dem som har arva et hus, kjøpt en gammel kåk, eller vært så heldig at de klarer å sikra seg et hus der man har litt tumleplass i hagen og uten å se hva naboen lager til middag. Alle dem bør få mulighet til å bygge og bo!


Anni Skogman (Frp) raser mot Tromsø havn: – Jeg har svaret

Anni Skogman (Frp) er lei av Tromsø havn, og har en enkel løsning som gjør at reisende ikke tvinges gjennom havneterminalen. – Totalt useriøst, sier Jarle Heitmann.

 

Vi i Tromsø Frp ønsker å gjøre det lettere for folk flest å få bygge der det allerede står hus, vi ønsker å gjøre det mulig for dem som bor i distriktet, innenfor LNFR-områder å få mulighet til å bygge, videreutvikle og investere i egen eiendom. Vi vil jobbe med å få endret praksis og bestemmelser slik at folk og næringsliv kan få positive svar ved byggesøknader også i distriktet.

Tromsø Frp er for en effektiv ja-kommune.