Tromsø på sitt beste

Høyre ønsker seg en kommune som skal være attraktiv å bo og å etablere seg i, og som er stolt over det vi får til innen næringsliv, forskning, utdanning, helse, idrett og kultur.

Vil ha et politisk skifte i tromsø: Høyres ordførerkandidat Hans Petter Kvaal og Høyre-politiker Vanja Terentieff. 

meninger

Høyre vil bidra og legge til rette for å videreutvikle Tromsø sine konkurransefortrinn og bidra til at gode ideer blir til verdiskapning og arbeidsplasser. Et Tromsø på sitt beste gir muligheter for alle til å utnytte sitt potensial.

Tromsø er på sitt beste når vi har en kommune som er omsorgsfull og inkluderende. Høyre vil skape et samfunn som stiller opp for dem som trenger det mest, slik at alle får mulighet til å leve et liv preget av trygghet, verdighet, omsorg og forståelse. Ambisjonen må være muligheter for alle og at ingen skal falle utenfor uten å få hjelp til å komme seg opp igjen. Barn og unge skal ikke vokse opp i fattigdom, elever som henger etter i skolen skal få tidlig hjelp og tromsøværingene skal få valgfrihet og mulighet til selv å bestemme hvordan de vil leve sine liv.


La oss gjøre noe med avstanden mellom politikerne og velgerne

Å kutte i de høye politikerlønningene er ikke bare viktig for å gjøre innsparinger. Det handler om at den politiske ledelsen ikke automatisk skal være en del av samfunnets økonomiske elite, med større og større avstand til velgerne de skal jobbe for.

 

Tromsø skal, slik vi har lange tradisjoner for å gjøre, ta imot innflyttere og besøkende på en gjestfri og inkluderende måte fordi vi tror at vi trenger flere til å bidra i årene som kommer. Tromsø er på sitt beste når det er attraktivt for innbyggere, næringsliv og offentlig sektor å bo, leve og etablere seg her. Tromsø skal være en aktiv tilrettelegger for eksisterende og fremtidig næringsliv.

Næringslivet skal oppleve en kommune som er forutsigbar, handlekraftig og som har en ja-holdning. Tromsø skal styrke sin rolle og posisjon som regionalt, nasjonalt og internasjonalt utdannings- og kompetansesenter. Høyre skal bidra til at Tromsø har en tydelig stemme overfor nasjonale myndigheter i saker som er viktig for Tromsø og Nord-Norges utvikling.


Kommunen leide inn den tidligere prosjektlederens private firma for å fikse Kirkeparken

Asle Ræder var prosjektleder for arbeidet i Kirkeparken og Storgata i fjor. I år hyrte kommunen ham inn gjennom hans private firma for å utbedre feil og mangler etter fjorårets arbeid.

 

Tromsø er på sitt beste er når kommunen er effektiv og leverer gode tjenester med høy kvalitet til innbyggerne. Høyre setter alltid innbyggernes behov i sentrum og er ikke opptatt av om tjenestetilbudet, som ikke er kjerneaktiviteter, leveres av det offentlige eller private, men at kommunen benytter seg av alle gode krefter til det beste for innbyggerne.

I år er det kommunevalg og vi tror Tromsø trenger et skifte fra dagens styre med Arbeiderpartiet, SV og Rødt der kommuneøkonomien er i fritt fall med politikere som ikke tar ansvar. Og tilbakemeldinger fra innbyggerne er at de ikke får møter eller svar på sine henvendelser fra posisjonen.

God sommer og godt valg.