Debatt:

Klargjørende fra Ap?

Utover våren har vi i «For Troms» og «For Finnmark» sett med økende bekymring på arbeidet som gjøres med å følge opp «tvangsvedtaket» om sammenslåing av de to fylka.

VIL HA OMKAMP: Margot Dyrstad (fra venstre), Bjørn Willumsen, Elin Jørgensen, Per Oskar Kjølaas, Nils Aarsæther og Stig Lægdene brukte våpenhuset i domkirka for å fortelle om hvorfor «Tromsaksjonen mot tvangssammenslåing» er etablert, og mener det ikke er for sent å snu Stortinget i fjor.  Foto: Kjetil Vik

meninger

Enkelte representanter for partier som i Stortinget stemte mot sammenslåinga har kommet med uttalelser som kunne tyde på at de nå ikke ser oppdeling/ reversering som en reell mulighet.

Særlig merket vi oss en uttalelse fra den nyvalgte nestlederen i Ap, Bjørnar Skjæran, som slo fast at det var ingen vei tilbake i spørsmålet om sammenslåing av Finnmark og Troms.

Betegnende er det også er at flertallet i Troms fylkesting (med Senterpartiet og Ap i spissen) har gått inn for en organisasjonsmodell for «storfylket» som vil gjøre ei oppdeling etter 2021 mer vanskelig. Flertallet i Troms vil ha «divisjonsmodellen», der en setter i gang en opprivende prosess med å flytte noen oppgaver fra Vadsø til Tromsø, og å flytte andre oppgaver fra Tromsø til Vadsø.


Kommentaren:

«I 2010 var Jonas Gahr Støre ønsket som statsminister blant ni av ti velgere. Nå har han blitt Aps kanskje dårligste kort i valgkampen»

Mannen vi, for ikke lenge siden, trodde skulle dominere internasjonal politikk i tiår fremover, klarer nå ikke lenger å holde oversikt over sin egen regionpolitikk, skriver Stig Jakobsen i sin kommentar.

 

Fylkestingets flertall stemte ned alternativet «tvillingmodellen», ei ordning der stabene i Vadsø og Tromsø stort sett kan fortsette sitt arbeid som før, men under ei felles politisk og administrativ overbygning.

Med en slik modell ville det bli langt enklere å gjennomføre ei fremtidig oppdeling. Her kan vi med rette snakke om «dobbeltkommunikasjon» fra folkevalgte som utad gir inntrykk av å støtte ei snarlig oppdeling av den tvangssammenslåinga som et borgerlig stortingsflertall har påført folk i Finnmark og Troms.


Støre åpner for å vrake sammenslåing av både Viken, Troms og Finnmark

Ap-leder Jonas Gahr Støre på valgkampturné i Nord-Norge åpner for å droppe tvangssammenslåing av nye regioner i 2021.

 

På denne bakgrunnen utformet styrene i For Troms og For Finnmark en felles uttalelse, gjengitt i blant annet avisa iTromsø 5. juni, der vi minte om Arbeiderpartiet i Finnmark og Troms sitt klare programvedtak om fortsatt å arbeide mot tvangssammenslåinga. Det kom ingen svar på dette innlegget fra Ap i Troms og Finnmark.

Så har vi fått ei meningsmåling, utført av InFact, basert på over 1.000 intervju, om holdninger til sammenslåinga blant folk i Troms og i Finnmark. Resultatene kom først i Dagbladet og viste ei overveldende negativ holdning til sammenslåinga i de to fylka.

Størst er motstanden i Finnmark, der bare 21 prosent av de spurte er positive til det nye storfylket.t sammenslåinga. Men kanskje mer overraskende er det at bare 25,5 prosent i Troms var positive til det nye storfylket. Undersøkelsen viser også at bare 17,8 prosent av Ap-velgerne i Troms og Finnmark er positive, mens 68,1 prosent av Ap-velgerne er negative til sammenslåinga.


Støre på Tromsø-besøk:

Derfor mener Støre Ap er svekket i nord

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Ap må betaler prisen for regjeringas sentraliseringspolitikk. Det vil han gjøre noe med.

 

Tirsdag 25. juni det et svar til vårt innlegg fra Stortingsrepr. Stein Erik Lauvås, Kommunalkomiteen (Ap). Svaret sto på trykk i Dagbladet, og det slås fast at:

«Med et nytt flertall på Stortinget er også grunnlaget lagt for å oppheve tvangssammenslåingen dersom Finnmark og Troms i 2021 ønsker det. De som er opptatt av at tvangssammenslåingen skal oppheves, må derfor stemme på partier som har programfestet dette til høstens fylkestingsvalg».

Dette vurderer vi som ei god avklaring fra Ap sentralt, og vi merker oss at Aps listetopp til fylkestingsvalget i Troms/Finnmark, Bjørn Inge Mo følger opp i en uttalelse til Nordlys 28. juni: «Vi må være tydelige i budskapet vårt, og vi har programfestet at vi skal jobbe for å reversere tvangsvedtaket»


Sjokkmåling for Senterpartiet i Troms og Finnmark

Infact-måling viser at Senterpartiet har passert Ap som største parti i Finnmark, og er nå nest størst i Troms.

 

Motstanden mot sammenslåinga må ifølge Ap komme til uttrykk ved høstens fylkestingsvalg, men den endelige oppdelinga vil først kunne skje dersom det blir et rødgrønt flertall ved stortingsvalget i 2021. Utsiktene til gjeninnføring av Finnmark og Troms som egne fylker er blitt styrka gjennom avklaringa fra Stein Erik Lauvås og Bjørn Inge Mo.

Men så kommer Jonas Gahr Støre på banen. Han kunne, på bakgrunn av stemninga blant egne velgere, på bakgrunn av Aps klare stemmegivning i Stortinget, og på bakgrunn av kjennskap til holdninga hos fremtidig regjeringspartner Sp, sagt klart og tydelig at blir det rødgrønn regjering i 2021, så blir Finnmark og Troms igjen egne fylker.

I stedet stiller Støre visse vilkår for at han vil støtte en oppdeling av Troms og Finnmark etter 2021 – han vil blant annet legge stor vekt på hva ordførerne i Finnmark mener.


Kommentar:

Regional kollaps i nord

De eneste som virkelig kan gni seg i hendene etter fylkessammenslåinga er Widerøe.

 

Denne uklarheten til tross, redaktørene i Nordlys, iTromsø, Altaposten og Finnmarksposten er samstemte i å kritisere Støre for å vise altfor stor respekt for folkemeninga i Nord! «Redaktørkorpset» uttrykker stor skuffelse over at Aps leder ikke vil avblåse kampen, og klager over at han ikke vil innrette seg etter den borgerlige regjeringas regionpolitikk!

Vi mener Jonas Gahr Støre og resten av Aps ledelse gjør klokt i ikke å lytte til redaktørenes råd. Her er vi på linje med Tove Karoline Knutsen, nestleder i Tromsø Ap, når hun i flere avisinnlegg 9. juli svarer redaktørene, og skriver: «Den regionreformen som nå er vedtatt av et flertall i Stortinget har så mange innebygde svakheter og motsetninger at den neppe kommer til å bære inn i overskuelig framtid».