Debatt:

Lokomotivet Nord-Norge – må på skinner

At det ikke har blitt bygget tog til Tromsø er et svik mot en hel landsdel, mener Toine C. Sannes (MDG).

Samle landsdelen: Toine C. Sannes tror jernbanesaken kan samle landsdelen.  Foto: Privat

meninger

Det er også et eksempel på at generasjon etter generasjon av politikere har gått glipp av en tapt mulighet for et bærekraftig næringseventyr for Norge. Kan klimahensynet være tungen på vektskålen som gjør at vi til slutt bygger banen som binder landet sammen?

Jernbanedirektoratet har levert sin rapport hvor de utreder kostnaden og samfunnsøkonomisk analyse av Nord-Norgebanen.


Ny Jernbaneutredning: Full utbygging av Nord-Norgebanen vil koste 113 milliarder

Mandag formiddag ble Jernbanedirektoratets utredning om jernbane til Nord-Norge lagt fram.

 

Rapporten sier det vil koste over 100 milliarder, og konkluderer kort og konsist med at dette ikke er “samfunnsøkonomisk lønnsomt”. Beregningene viser et netto tap for samfunnet på mellom 46 og 109 milliarder kroner.

Mange nordlendinger møter dette med et skuldertrekk og oppgitthet. De har sett utredninger komme og gå, og har liten tro på at maktpolitikerne i hovedstaden egentlig mener alvor med å bygge banen. Det er for dyrt, sies det.

Men det er småpenger i forhold til fergefri E39, som skal koste over tre ganger så mye. Dette handler ikke om å ha eller ikke ha penger til samferdselsprosjekter; det handler om hvilke prioriteringer man ønsker å gjøre og hvilken fremtid man ser for seg.


Politikerne refser jernbanerapporten: – Feilaktige tall

Tilhengerne av jernbane til Tromsø er i harnisk over det de mener er en rapport som baserer seg på helt feil grunnlagsmateriale.

 

Skal vi endelig få se et samlet Nord-Norge, danne felles front om denne ene viktige saken?

Hvorfor? Norge er en kystnasjon med enorme muligheter til å gå fra et svart til et grønt eventyr i havet, et hav som for det meste ligger i Nord-Norge og enda lenger nord.

Å tro at mulighetene for nye økonomiske eventyr stopper på Fauske er en fornærmelse overfor de mange som står klar til å satse når bedre rammer er på plass. For å få til det må bedriftene ha tilgang til en rask, rimelig og miljøvennlig transportvei ut av landsdelen, nemlig jernbane.

Det andre argumentet for å bygge banen veier tungt. 189.000 tonn tungt.


Nord-Norgebanen kan redusere årlige klimautslipp med 100.000 tonn

Jernbanedirektoratet har laget et miljøregnskap i utredningen om tog i nord.

 

Hvert år vi fortsetter uten Nord-Norgebanen er vi som bor her avhengig av å fly eller kjøre for å komme oss rundt i landsdelen, nord for Fauske. Jernbanedirektoratet anslår at man kan redusere utslipp av CO₂ med 189.000 tonn årlig i 2050 ved å bygge elektrisk bane til Fauske-Narvik-Tromsø med en avstikker til Harstad.

Ved tidligere utredninger var ikke klimautslipp inkludert, men heller ikke denne gang veier det tungt nok. Men det er selvfølgelig slik at redusert klimautslipp bør veie svært tungt i hva som anses som “samfunnsøkonomisk lønnsomt”

Vi ser det gang på gang. Klimaforskere roper stadig høyere om at vi må endre hele samfunnet om vi skal unngå de verste effektene av klimaendring.


Kommentaren:

Norge har ikke råd til tog

Fordi vi er blakke når det kommer til valutaene visjoner og vilje. Penger har vi jo mer enn nok av.

 

Samtidig bedyrer regjering etter regjering at de tar det alvorlig, uten å skjønne at det faktisk vil kreve en enorm endring av samfunnet. Vi trenger å flytte dagens hodeløse investeringer i enorme motorveier som er samfunnsøkonomisk ulønnsomme, forpester miljøet og binder oss til en helt unødvendig økning av klimagassutslipp.

Vi i De Grønne vil derfor ha en storsatsing på tog i hele landet, med Nord-Norgebanen som en nødvendig ryggrad nordover. For selv med dagens strutsepolitikk vil klimaendringene tvinge oss til en omstilling som blir langt mer smertefull om vi venter.


Debatt:

Nord-Norgebanen er ikke bare en mulighet, den er en nødvendighet!

Enda en utredning om Nord-Norgebanen er lagt fram, og enda en gang presenteres den i ordelag nøye valgt for å parkere prosjektet.

 

For hva tror regjeringen egentlig blir å skje, når flyfrakt i beste fall blir med elfly som knapt klarer å løfte folk? Veitransporten er treig og dyr og våre handelspartnere krever at varene vi selger også er transportert på en bærekraftig måte? Fortsette å drømme om autonome trailere på svingete kystveier, slik Statsministeren gjør?

Det samme presset på bærekraft som tvinger fram en jernbane for gods, vil gjøre det samme for passasjertrafikken. Spesielt turismen, med eksplosiv vekst i nord, må over på miljøvennlig transport om den skal bli bærekraftig.


Debatt:

«Jernbane i Nord-Norge – nå starter kampen for alvor!»

Vi står overfor mange motkrefter, og det er med stor beklagelse at vi må erkjenne at statsminister Erna Solberg selv har gitt det sterke inntrykk av at jernbane i nord ikke har hennes støtte.

 

Se heller ikke bort fra at banen i seg selv, vil kunne bli en ny turistattraksjon. I dag kommer de fleste turistene enten med fly eller cruiseskip.

Ingen av delene er spesielt miljøvennlig, og cruiseturistene bruker i tillegg mesteparten av pengene sine i båten heller enn på land. Jernbane nordover er sånn sett en forutsetning om landsdelen skal kunne fortsette å satse på turisme.


Tromsø-ordfører foreslår tog nordover fra Narvik

Ordføreren i Tromsø mener tog mellom ishavsbyen og Narvik, der det er forbindelse videre til Sverige, kan være stedet å begynne for å få jernbane lenger nord.

 

På tide å komme i gang med byggingen. Miljøpartiet De Grønne er klare, hva med dere andre i nord?